"Nam nauczycielom jak i waszym rodzicom zależy, aby nie stała się wam żadna krzywda, byście w miarę bezpiecznie szli przez życie. Dzisiaj jestem tu, aby wytłumaczyć Wam jak rozpoznać zagrożenie, dlaczego coś wolno, a czegoś nie wolno robić. Byście wiedziały o mądrym i bezpiecznym zachowaniu się w różnych miejscach i sytuacjach..."
Tak rozpoczęła zajęcia w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Pułtusku pracownik Biblioteki Pedagogicznej - Dorota Karkowska. Po czym odczytała wybrane teksty opowiadań i rozpoczęła rozmowę inspirowaną prezentowanymi ilustracjami. Ilustracje ukazywały sytuacje, które mogą wiązać się z zagrożeniem (Zachowanie wobec psa, Wrogowie małego człowieka, Przyjaciele małego człowieka). Pytania na które dzieci odpowiadały, wprowadzały je w atmosferę przedstawionego zdarzenia. Były one sformułowane w taki sposób, by dzieci odczuły, że niebezpieczeństwo może pojawić się zupełnie niespodziewanie, nawet wtedy gdy czujemy radość, zaciekawienie, beztroskę. Następnie po pytaniach, wyjaśnienia nauczyciela bibliotekarza poszerzyły podawane przez dzieci odpowiedzi i pogłębiły ich rozumienie sytuacji. Pokazano również rolę osoby dorosłej w trudnej sytuacji : sąsiadów, nauczycieli, strażników miejskich, pracowników pogotowia ratunkowego, policjantów. Podsumowaniem dyskusji były prace plastyczne przedstawiające możliwe konsekwencje postępowania bohaterów prezentowanych opowiadań. Zajęcia na w/w temat dostarczyły również obserwującym zajęcia nauczycielom wiele ciekawych pomysłów na kolejne tematy zajęć.

Dziękuję Pani dyrektor Lidii Sadowskiej i wicedyrektor Teresie Sepełowskiej za okazaną życzliwość i serdeczne przyjęcie mnie w ich pełnej ciepła i miłości do dzieci placówce.