Biblioteka Pedagogiczna przeprowadziła cykl spotkań z zakresu animacji czytelniczo-medialnej pt. Wyprawa do Krainy Książkolandii, dla zainteresowanych nauczycieli kształcenia zintegrowanego szkół powiatu pułtuskiego. Zajęcia prowadzone były kolejno: w PSP nr 3 w Pułtusku (12.01.2007r.), w PSP w Płocochowie (25.10.2007r.) oraz w PSP w Gzowie (12.11.2007r.). Każda mini-prezentacja obejmowała cztery godziny lekcyjne, podczas których nauczycielka bibliotekarz Joanna Sobocińska prezentowała praktyczne zastosowanie wybranych metod pedagogiki zabawy w pracy z uczniami klas I-III.

   Cenną uwagę dla nauczycieli uczestniczących w spotkaniach stanowił fakt, iż nowopoznane metody pracy z małymi dziećmi są bardzo elastyczne i świetnie sprawdzają się niemalże w każdej sytuacji dydaktycznej (jak np. w krzewieniu edukacji czytelniczo-medialnej), ale także wychowawczej, czy opiekuńczej, pozwalając na realizację zaplanowanych celów, a przy tym ułatwiając wdrażanie niezbędnych treści programowych.