Tegoroczne ferie zimowe w bibliotece upłynęły pod znakiem książki, doskonałej zabawy i nauki . Pierwsze zajęcia związane były z tematem bezpieczny Internet. Dzieci i młodzież dowiedziały się o zagrożeniach oraz zasadach bezpiecznego surfowania po sieci. W kolejnym dniu niemałą atrakcją były zajęcia edukacyjne - kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczestnicy mieli okazję udoskonalić umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Dowiedzieli się m.in. jak należy postę-pować w przypadku omdlenia, krwotoku z nosa, przy oparzeniach, zatruciach pokarmowych, porażeniu prądem, zadławieniu (chwyt Heimlicha). Poznały również sposoby transportu poszkodowanego oraz technikę resuscytacji krążeniowo-oddechowej, którą mogły później przećwiczyć. Pokaz multimedialny przygotowany przez Dorotę Karkowską pomógł zapamiętać przekazaną wiedzę na w/w temat. Następne dni upływały na oglądaniu filmów, czytaniu wierszy i bajek. Tym razem były to bajki o charakterze terapeutycznym z zakresu akceptacji i tolerancji drugiego człowieka oraz niwelowania lęków. Nadmienić warto, ze bohaterami tych bajek są zazwyczaj zwierzęta, a z ich treści dziecko może wywnioskować, jak należy zachować się w określonej sytuacji. W trakcie ferii dzieci mogły również rozwijać swoje talenty plastyczne z wykorzystaniem różnych technik,
np. malowanie palcami. Wykonane przez siebie prace dzieci zabrały do domu by pokazać rodzicom i dziadkom.
Umiejetnosci improwizowania rozwijały przywdziewając stosowne maski i stroje, a opowieść o uroczej Calineczce (samodzielne, głośne czytanie) zrodzonej z kielicha zaczarowanego kwiatu zainspirowała dziewczynki do odegrania scenki z tej baśni.
Celem naszych działań podczas ferii było dostarczenie dzieciom i młodzieży miłych wrażeń, twórcze zorganizowanie im czasu wolnego, zachęcenie do czytania książek oraz częstego odwiedzania naszej placówki.