Jednym z priorytetów polityki oświatowej w bieżącym roku szkolnym jest profilaktyka agresji i przemocy w szkole. W związku z tym, że Internet jest nieodłącznym elementem życia społecznego, codziennych aktywności i rozrywki większości uczniów, zarówno w szkole, jak i w domu, w PSP w Gzowie odbyły się zajęcia o charakterze profilaktycznym na temat niebezpiecznej, szybko rozprzestrzeniającej sie cyberprzemocy - jej przyczyn, skutków oraz sposobów zapobiegania tego typu aktom agresji. Celem spotkania było nabycie lub pogłębienie świadomości uczniów na temat bezpiecznego korzystania z Internetu i telefonów komórkowych, będących elementami cyberprzestrzeni. Lekcję pt. Bezpieczeństwo dzieci w sieci przeprowadziła w środę, 13 maja b.r., Joanna Sobocińska, wieloletnia nauczycielka i bibliotekarka.

Czwartoklasiści wykazali się dużą wiedzą na temat omawianego zagadnienia, m.in. na temat posiadanych urządzeń elektronicznych, ich mobilności i funkcjonalności, mimo to chętnie i aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Utrwalili podstawowe zasady bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, szukali źródeł cyberagresji, zwłaszcza w postępowaniu dzieci i młodzieży, zastanawiali się nad mechanizmami działania agresora (sprawcy) oraz analizowali odczucia i emocje ofiary cyberprzemocy. Zupełnie nowym doświadczeniem było nabycie świadomości, że sprawcą agresji w sieci można zostać przypadkiem. Dotyczy to sytuacji, kiedy to zwłaszcza młodym użytkownikom zabraknie wyobraźni, aby przewidzieć skutki swoich działań. Ważna wówczas jest umiejętność naprawienia popełnionego czynu/błędu, co wcale nie jest już takie proste. Czynności naprawcze wymagają wiele wysiłku, odpowiedzialności i konsekwencji w działaniu.
Uczniowie dowiedzieli się, gdzie można szukać fachowej pomocy w sytuacji zagrożenia. Otrzymali ulotki z adresami stron organizacji wspomagających cyberofiary, jak Fundacja Dzieci Niczyje: www.helpline.org.pl, www.116111.pl oraz www.dyzurnet.pl, a także adresy stron edukacyjnych w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu, jak www.sieciaki.plwww.fdn.pl, www.dbi.pl, www.nask.pl.
Dopełnienie i podsumowanie zajęć stanowi gazetka informacyjna, wyeksponowana w szkolnej bibliotece przez nauczycielkę i bibliotekarkę Panią Joannę Banasiak, zawierająca przekazane materiały na temat zagrożeń, jakie niesie cyberprzemoc oraz porady dla rodziców, pragnących zapewnić bezpieczne, sprzyjające warunki rozwoju swoim dzieciom.
I tylko trzeba mieć nadzieję, że posiadana wiedza oraz świadomość zagrożeń wynikających z korzystania z sieci uchroni najmłodszych użytkowników, a przynajmniej zminimalizuje potencjalne ryzykowne ich doświadczenia.