W styczniowy dzień, na terenie Biblioteki Pedagogicznej, odbyły się zajęcia dla młodzieży z SOSW im. A. Karłowicz w Pułtusku, na temat zdrowego i bezpiecznego odżywiania. Celem zajęć było kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz uświadomienie jak często i co powinno się spożywać aby być długo zdrowym i sprawnym fizycznie. Krótka pogadanka Doroty Karkowskiej na temat prawidłowego żywienia ilustrowana obrazkami, plakatami, (Piramida Zdrowego Żywienia) dostarczyła ważnych informa-cji na temat wartości odżywczych wszystkich produktów z piramidy zdrowia, wskazując przy tym na ich rolę w codziennej diecie oraz proporcje, w jakich należy je spożywać. Prowadząca w rozmowie z ucznia-mi zwróciła uwagę na ważny problem, jakim jest występowanie chorób spowodowanych złym odżywia-niem, np. nowotworowe, serca, miażdżycy, cukrzycy, nadwagi, otyłości. Dolegliwości ze strony układu pokarmowego (nudności, wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia). Podkreśliła znaczącą rolę aktywności fizycz-nej. Uprawianie ćwiczeń fizycznych, powiedziała, jest warunkiem utrzymania dobrego stanu zdrowia. Codzienny ruch korzystnie wpływa na kondycję i prawidłową sylwetkę rozwijającego się organizmu. Utrwaliła zasady zdrowego odżywiania i przeszła do części pozwalającej uczniom sprawdzić swoją wiedzę. W tym celu wykorzystała możliwości i narzędzia Technologii  informacyjno – komunikacyjnej (TIK). Zestaw ćwiczeń w formie krzyżówek, rozsypanek wyrazowych uczniowie rozwiązywali poprawnie z ochotą i uśmiechem na twarzy.