Cieszy fakt, że nasi czytelnicy nadal szukają wsparcia i pomocy u pracowników biblioteki, w niełatwej obsłudze sprzętu i oprogra-mowania komputerowego.

Na zdjęciu Andrzej Kaczmarczyk, nauczyciel, poeta w zmaganiach z technologiami komputerowymi.