Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, rok później „Trylogii” Henryka Sienkiewicza, w ubiegłym roku zaś – „Lalki” Bolesława Prusa.
   3 września 2016 r., jak również w tygodniu poprzedzającym
i następującym, fragmenty powieści „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza czytali sami pracownicy, czytelnicy odwiedza-jący naszą placówkę  i młodzież korzystająca z pracowni multimedialnej i księgozbioru naukowego. Wydarzeniu towarzyszyła wyeksponowana wystawka tematyczna, związana z autorem czytanej powieści. Pierwsze wydanie „Quo vadis” ukazało się w Krakowie w 1896 r. Powieść odniosła światowy sukces i została przetłumaczona na ponad pięćdziesiąt języków.