W Bibliotece Pedagogicznej w dniach 26-30 września 2011 r. odbyła się II edycja bezpłatnego szkolenia Poznać komputer to całkiem proste, adresowanego do osób 45+. Celem szkolenia było włączenie dojrz@łych do aktywne-go uczestnictwa w życiu społeczeństwa informacyjnego.
Z wielką satysfakcją możemy powiedzieć, że nam się to udało, choć praca z kursantami należała do niełatwych. Niewyćwiczona sprawność manualna obsługi klawiatury sprawiała im wiele trudności.
Z wielką życzliwością i uśmiechem krok po kroku panie Dorota, Renata i Joanna powtarzały i utrwalały materiał ćwiczeniowy, posługując się również prezentacją multi-medialną.
Teraz już każdy z uczestników kursu potrafi pisać, tworzyć foldery, obsługiwać pocztę elektroniczną, wyszukiwać informacje w Internecie, przegrywać i nagrywać pliki, a także przesyłać zdjęcia znajomym i rodzinie. 
Osoby dojrz@łe za pośrednictwem komputera i Internetu obecnie mogą realizować się na wielu płaszczyznach. Potrafią skutecznie wykorzystać technologie komputerowe do rozwoju własnych pasji i lepszej komunikacji społecznej.


Podsumowując szkolenie, zamieszczamy kilka rymów na wesoło:

Gdy się Panie dowiedziały, że komputer nie jest „be”,
w Bibliotece się zebrały bliżej z nim zapoznać się.

Tu ikonka, tam folderek, profil, hasło, zatwierdź enter,
mail na poczcie, adres w Necie, „…Boże, skąd to bierze się?!...”

Klawiatura też niełatwa, Shift-y, Alt-y, itp.,
a do tego kursor lotny, no i mysz „nie słucha się…!!!”

W mig notatki sporządziły, żeby zerkać było gdzie,
operacje utrwaliły, co by nie myliło się...

Teraz Panie zachwycone, przepełnione wrażeniami,
chcąc znajomych zaszokować, ślą im maile z życzeniami.

Uwierzyły w swoje siły, czym to wykazały się
i wykluczyć się nie dały; w duszy śmieją się „he he…”