W dniu 24.01.2017 r. w SOSW im. Anny Karłowicz odbyły się zajęcia z elementami biblioterapii z cyklu Poznawanie przez czytanie – Pomagam i mam wielu przyjaciół dla uczniów z II i III klasy Publicznego Gimnazjum i uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Celem zajęć było kształtowanie postaw społecznych oraz utrwalanie norm etycznych. Prowadząca zajęcia Dorota Karkowska nauczyciel bibliotekarz z Biblioteki Pedagogicznej w Pułtusku przeczytała zgromadzonym tekst opowiadania pt. „Kredki” M. Musierowicz, który posłużył do dyskusji nadpostępowaniem dzieci i stwierdzeniem, że w życiu należy kierować się takimi wartościami  jak uczynność, uprzejmość, odwaga, sprawiedliwość i pomaganie innym. Scenki i odgrywanie ról uatrakcyjniły zajęcia a także przyczyniły się do integracji grupy.