2 września 2017 roku odbyła się kolejna szósta już edycja ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, pod patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Jej celem jest propagowanie bogactwa polskiej literatury, popularyza-cja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę i wzmacnianie narodowej tożsamości. Biblioteka Pedagogiczna w Pułtusku po raz kolejny włączyła się w organiza-cję tego doniosłego wydarzenia. Nauczyciele bibliotekarze oraz odwiedzający bibliotekę młodzi i starsi chętnie czytali wybrane fragmenty Wesela Stanisława Wyspiańskiego. Wydarzeniu towarzyszyła wystawka książek autora Wesela, jego portret, plakat, nota biograficzna i charakterystyka utworu.

Pisząc „Wesele” Wyspiański inspirował się dramatami Mickiewicza, Fredry i Słowackiego oraz malarstwem Malczew-skiego i Maksymiliana Gierymskiego.

Wesele. Dramat w trzech aktach to najsłynniejsze dzieło wybitnego dramaturga, poety i malarza okresu Młodej Polski – Stanisława Wyspiańskiego. Po raz pierwszy dramat został wystawiony na scenie krakowskiego Teatru Miejskiego w 1901 r. Inspiracją do stworzenia dzieła było wesele młodopolskiego artysty Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną – chłopką z podkrakowskich Bronowic.