W miesiącu wrześniu na terenie biblioteki odbyły się zajęcia przygotowane przez Dorotę Karkowską nauczyciela bibliotekarza na temat wyszukiwania i wykorzystywania informacji.
Celem zajęć było:
• postrzeganie Internetu jako źródła informacji na prawie każdy temat; • poznanie sposobów wyszukiwania informacji w Internecie w celu wzbogacenia wiedzy z różnych dziedzin; • stosowanie właściwych metod szukania i selekcjonowania informacji; • zrozumienie, że nie wszystkie informacje znajdujące się w Internecie są wiarygodne. W temacie omówiono wiele praktycznych metod szukania informacji w Internecie. Metody te dotyczy-ły m.in. wyszukiwania informacji w internetowych bazach danych, wyszukiwania muzyki, grafiki, filmów, informacji potrzebnych do rozwiązania zadań z innych przedmiotów szkolnych. Pokazano, w jaki sposób zapisywać frazy, aby zwiększać szanse na skuteczne odnalezienie interesujących informacji. Niektóre przykłady dotyczyły również konstytucji RP czy życia codziennego. Uczniowie mieli też czas na krzyżówki i rebusy online.

Kilka ważnych zasad:

Zadanie związane z wyszukiwaniem i wykorzystywaniem informacji należy rozpocząć od precyzyjnego określenia potrzeby informacyjnej; w praktyce szkolnej i akademickiej należy stosować różnorodne źródła informa-cji, krytycznie podchodzić do źródeł informacji — weryfikować zdobyte informacje przed ich wykorzysta-niem; każda baza danych, w tym encyklopedie internetowe, uporządkowane są według pewnych reguł — należy je poznać, aby móc z nich efektywnie korzystać; potrzebę informacyjną wyrazić zgodnie z regułami obowiązującymi w programie, z którego się korzysta.