W
2001 roku Polska Izba Książki ogłosiła dzień 29 września Ogólnopolskim Dniem Głośnego Czytania. Jego data odnosi się do urodzin Janiny Porazińskiej, autorki książek dla dzieci i młodzieży. 
Do akcji, po raz kolejny przyłączył się Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Anny Karłowicz w Pułtusku. Na zaproszenie, do placówki zawitała Dorota Karkowska nauczyciel bibliotekarz z Biblioteki Pedagogicznej w Pułtusku. Tego dnia uczniowie z klas młodszych, mieli okazję przenieść się do świata bajek i przeżyć niezwykłe historie ich bohaterów. Gimnazjaliści oraz wychowanko-wie ze szkoły przysposabiającej do pracy wysłuchali jednej z najbar-dziej znanych i popularnych legend o początkach państwa polskiego, historii o trzech braciach – Lechu, Czechu oraz Rusie oraz wierszy dotyczących bezpieczeństwa, zabawnych a zarazem umoralniających, przygotowanych przez pracownika biblioteki.