W dniu 6 października 2017 r. odbyła się lekcja biblioteczna dla uczniów SP w Gzowie, podczas której uczestnicy obejrzeli prezentację multimedialną przedstawiającą placówkę, zapoznali się z celami i formami prowadzonej działalności, a także zwiedzili pomieszczenia biblioteki. Młodzież zapoznała się z księgozbiorem i sposobem jego przechowywania (ustawienia wg system UKD) oraz Regulaminem korzystania ze zbiorów BP w Ciechanowie i jej Filii (w Pułtusku, Mławie, Płońsku i Żurominie).
W drugiej części spotkania uczniowie poznali katalog elektroniczny biblioteki - OPAC oraz kształcili umiejętność wyszukiwania wskazanej przez nauczyciela prowadzącego literatury. Zadanie praktyczne okazło się dla uczniów bardzo ciekawym elementem lekcji, po której nie powinni mieć problemów z wyszukaniem niezbędnej pozycji w katalogu, a następnie z wyszukaniem jej na półce w Wypożyczalni Biblioteki Pedagogicznej w Pułtusku.
Lekcję biblioteczną przeprowadziła nauczyciel bibliotekarz Joanna Sobocińska (BP Pułtusk) na prośbę nauczyciela bibliotekarza SP w Gzowie, p. Joanny Banasiak.