W dniu 8 listopada 2017 r. uczniowie z SOSW im. Anny Karłowicz uczestniczyli w zajęciach przygotowanych przez Dorotę Karkowską nauczyciela bibliotekarza Biblioteki Pedagogicznej w Pułtusku 11 listopada – Święto Niepodle-głości Polski. Postaci historyczne – patroni roku 2017 r.
Celem zajęć było: kształtowanie postawy patriotycznej, kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, rozwijanie zainteresowań historią Polski, budzenie dumy narodowej z tego, że jesteśmy Polakami, rozwijanie umiejętności współpra-cy w grupie. Prowadząca zapoznała uczniów z tematem zajęć. Wyjaśniła, dlaczego 11 listopada jest jednym z najważniejszych dat w kalendarzu - Polska po 123 latach niewoli odzyskała  niepodległość. Przez 123 lata Polacy i ziemie polskie były pod zaborami: rosyjskim, niemieckimi austriackim, a Polska jako państwo nie istniała na mapach świata. Po czym odczytała treść  legendy „O Lechu, Czechu i Rusie”, w której to opisane zostały początki państwa polskiego oraz symbole i barwy narodowe. Wspomniała o wspaniałej historii kraju, Polakach, którzy walczyli o istnienie Polski i Polaków, a także o tych którzy rozsławili Polskę na świecie. Uczniowie poznali patronów roku 2017, ludzi zasłużonych w dziejach Polski, znanych z krzewienia polskości i patrioty-cznego ducha, a także tych którzy swoje życie poświęcili pomocy innym (Marszałek Józef Piłsudski, Tadeusz Kościuszko, Adam Chmielowski, Honorat Koźmiński, Józef Konrad – Korzeniowski - postać literatury światowej). Rzeka Wisła - w hołdzie pokoleniom rodaków, którzy dzięki Wiśle i w oparciu o nią budowali tożsamość i potęgę Państwa Polskiego".                                            
Zajęcia zostały wzbogacone o zagadki, wiersze o ojczyźnie, rozsypanki wyrazowe, krzyżówki, a także zadania matematyczne, których treść nawiązywała do symboli narodowych. Wzruszającym momentem dla wszystkich uczestniczących w zajęciach zarówno nauczycieli jak i uczniów był wspólnie odśpiewany hymn narodowy „Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy…”