Młodzież z LO im. Piotra Skargi w Pułtusku uczestniczyła na terenie biblioteki w zajęciach na temat najnowszych zagrożeń w cyberprze-strzeni. Celem zajęć było:
uświadomienie zagrożeń płynących z nadmiernego korzystania z komputera; wskazanie  potencjalnie negatywnych konsekwencji wykonywania, przesyłania czy komentowania w sieci materiałów o charakterze seksualnym; 
zwrócenie uwagi uczestników na umiejętność dokonywania odpowiedzialnych wyborów; wskaza-nie miejsc, w których mogą szukać pomocy w trudnych sytua-cjach.                                        
Uczniowie wysłuchali  miniwykładu przygotowanego przez Dorotę Karkowską i Joannę Sobocińską na wyżej wymieniony temat, po czym obejrzeli film edukacyjny dotyczący sextingu. 
Sexting - przesyłanie roznegliżowanych lub półroznegliżowanych zdjęć, filmów video. Powody: chęć rozrywki, początki fascynacji seksem, zainteresowanie płcią przeciwną, brak doświadczenia, ciekawość i nieśmiałość.
Specyfika zjawiska - doniesienia medialne pokazują najbardziej spektakularne, często tragiczne przypadki sextingu, tymczasem z relacji młodzieży wynika, że rejestrowanie, wymiana czy publikowanie materiałów o charakterze seksualnym to dla nich codzienność i często nie uświadamiają sobie nawet jego możliwych negatywnych konsekwen-cji. Wedle relacji młodych ludzi sexting realizuje się m.in. osobami już będącymi w związku, częściej jednak jest elementem nawiązywania relacji – na podstawie przesłanego zdjęcia uczestnicy wymiany podejmują np. decyzję o dalszych kontaktach i ewentualnym spotkaniu. Przesyłanie materiałów seksualnych często okazuje się być aktywno-ścią wymuszoną – towarzyszy jej nękanie, prześladowanie i inne formy przemocy rówieśniczej w sieci. Najbardziej dotknięte sexstingiem są dziewczyny nakłaniane do aktywności sextingowych przez chłopców. 
Lekcja biblioteczna zakończyła się podsumowaniem i rozdaniem wizytówek z numerem telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111. Zrealizowana została w ramach priorytetów polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2017 Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.