Na temat bezpiecznego internetu, krzewienia szacunku w sieci, sposobów reagowania na hejt i innych ważnych za-gadnień rozmawiała nauczyciel bibliotekarz Joanna Sobociń-ska z uczniami SP im. ks. Jana Twardowskiego w Gzowie, w piątek 23 marca b.r.
O zasadach bezpiecznego internetu dobrze dzieciom wciąż przypominać i wspólnie je utrwalać, co miało miejsce podczas spotkania. Dodatkowo prowadząca wyjaśniła uczniom, dlaczego dopiero wiek 13 lat uprawnia ich do regulaminowe-go korzystania z większości mediów społecznościowych, m. in. z Facebooka.
Jedno z bardzo istotnych zagadnień, omawianych podczas zajęć, dotyczyło netykiety. To działanie, w połączeniu z przygotowanymi przykładami różnych wypowiedzi, dawało czwarto- i piątoklasistom obraz hejtu. Uczniowie prze-konali się, że sposób, w jaki wypowiadamy się w sieci na konkretny temat świadczy o nas i o naszej kulturze, ale także o potrzebie stosowania netykiety, gdyż w przeciwnym wypadku nasze wypowiedzi mogą kogoś urazić lub obrazićWczucie się w rolę ofiary, sprawcy i świadka hejtu pozwoliło wywołać empatię oraz dogłębniej zrozumieć problem młodym użytkownikom.
Kolejne partie wiedzy poparte działaniami praktycznymi oraz graficznymi materiałami edukacyjnymi przynoszą zna-cznie lepsze efekty, dlatego każdy z uczestników zajęć otrzymał pakiet najistotniejszych informacji w formie ulotek, jakie przygotowała prowadząca oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.
Natomiast dla całej społeczności szkolnej zostały przekazane materiały do utworzenia tematycznej gazetki ściennej (lub do zaprezentowania rodzicom podczas zebrania), jakie J. Sobocińska pozyskała w ramach akcji DBI 2018, przebiegającego pod hasłem "Tworzymy kulturę szacunku w sieci"