12 kwietnia 2018 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Pułtusku odbyły się zajęcia dla sześciolatków z Miej-skiego Przedszkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, które przygotowała i poprowadziła Dorota Karkowska nauczyciel bibliotekarz wraz z uczniami zespołu cyfro-bezpieczni SOSW im. Anny Karłowicz w Pułtusku. Celem zajęć było zapoznanie dzieci z komputerem i interne-tem oraz uwrażliwienie ich na zagrożenia związane z korzystaniem z sieci. W trakcie zajęć dzieci dowiedziały się: czym są komputer oraz internet i do czego służą, kim jest Necio, jak posługiwać się klawiaturą kompu-terową, jak kulturalnie korzystać z sieci, co robić w sytuacji zagrożenia w internecie. Dzieci wysłuchały również bajki o rodzinie Kowalskich, w której rządził komputer. To on w ich domu wyznaczał czas na odpoczynek, posiłki, wytyczał harmonogram całego dnia. Wszyscy chcieli być z nim, korzystać z jego funkcji, „serfować po internecie”… Z bajki dzieci wyciągnęły trafne wnioski i wiedzą już, że rodziną i ich domem nie powinno rządzić żadne urządzenie. Przedszkolaki obejrzały również kreskówki „Owce w sieci”, których celem jest edukacja na temat zagrożeń związanych z korzystaniem przez dzieci z internetu, telefonów komórkowych i innych nowych technologii oraz wysłuchały piosenki w wykonaniu samego robocika Necio, której treść zawiera podstawowe zasady bezpieczeństwa w internecie. Podsumowaniem spotkania był quiz z wiedzy o bezpiecznym internecie. Zadania nie były łatwe, ale zespołowa praca i bogata wiedza sprawiły, że quiz był świetną zabawą. „Skrzaty” poradziły sobie rewelacyjnie ze wszystkimi zadaniami. Dzieci z wielkim zaangażo-waniem uczestniczyły w zajęciach, wykazały się dużą ciekawością, a także własną wiedzą w tym zakresie.
Czas pierwszych kontaktów z komputerem i internetem jest doskonałym momentem, aby poprzez wspólną zabawę pokazać dzieciom pozytywne zastosowania internetu oraz ostrzec je przed czyhającymi w sieci zagrożeniami.