W dniu 24 maja 2018 r. odbyła się gra terenowa matematyczno - historyczna „Matematycy dla Niepo-dległej”, którą zainicjowała Pani Jolanta Wałachowska, wieloletnia nauczycielka matematyki z PSP nr 4 w Pułtusku. Nadmienić warto, że było to jedno z licz-nych działań, które PSP nr 4 zaproponowała w pro-gramie „W hołdzie Niepodległej”. Organizatorzy: Spo-łeczny Komitet Ziemi Pułtuskiej Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP oraz Publicz-na Szkoła Podstawowa nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku zaprosili do udziału gimnazjalistów (drugo- i trzecioklasistów) ze szkół powiatu pułtuskiego. Chęć w grze zgłosiły cztery placówki edukacyjne: PSP nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku, PSP nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi także w Pułtusku, PSP im. rtm. Witolda Pileckiego w Przemiarowie oraz SP z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie. Gra stała się okazją do sprawdzenia swoich umiejętności tych wszystkich, dla których matematyka i historia są pasją, a nie tylko obowiązkiem szkolnym. Biblioteka Pedagogiczna w Pułtusku znalazła się wśród punktów zmagań. Uczestnicy gry musieli w możliwie jak najkrótszym czasie wyszukać odpowiedzi na pozostawione w kopertach zadania matematyczne. Nie było to takie proste. Należało bowiem najpierw odszukać książkę, w której znajdowały się wskazówki do wyliczeń matematycznych, a ta z kolei ukryła się w bogatym zbiorze biblioteki. W zmaganiach z zadaniami matematycznymi i wiedzą historyczną najlepszą drużyną okazała się drużyna z PSP nr 1 w Pułtusku. Miejsce drugie przypadło - PSP nr 2 w Pułtusku zaś miejsce trzecie, ex aequo – PSP Przemiarowo i SP Dzierżenin.