Wietrzny i pochmurny dzień 3 października 2018 r. nie przestraszył gimnazjalistów z istnieją-cego jeszcze PG nr 3 oraz przedstawicieli podsta-wówek z klas 5-8 pod opieką nauczycieli, którzy po raz drugi wzięli udział w terenowej grze matematyczno - historycznej „Matematycy dla Niepodległej”. Teatrem ich działań było miasto Pułtusk, jednostki oświatowe i publiczne oraz miejsca utrwalające ważne wydarzenia z dziejów Polski. Pomysłodawczynią tej zabawy edukacyjnej jest Pani Jolanta Wałachowska, długoletnia nauczycielka matematyki, osoba nietuzinkowa, kreatywna z PSP nr 4 w Pułtusku.

 Aby sprostać tak dużemu przedsięwzięciu, gimnazjaliści rozdzielili pomiędzy siebie następujące funkcje:

  1. Cienie – uczniowie dobrze znający trasę, przygotowały proporce oraz serwis fotograficzny.
  2. Komisja – wykonała protokół w programie Excel i regularnie go aktualizowała.
  3. Obsługa techniczna – zatroszczyła się o identyfikatory dla uczestników, poroznosiła koperty z zada-niami do wcześniej ustalonych miejsc, wymyśliła zadania do ewentualnej dogrywki.
  4. Grupa cateringowa - upiekła ciasto, zorganizowała poczęstunek dla gości.
  5. Grupa do losowania kolejności startu drużyn – sporządziła atrakcyjne pudełka z origami z ukrytymi wewnątrz numerami startowymi.
  6. Grupa opiekunów – dbała o logistykę na terenie szkoły, wskazywała drogę do sal, toalet, dostarczyła środki do wykonania afiszy.

Każda drużyna wymyśliła dla siebie nazwę, zaprojektowała logo i zamieściła je na identyfikatorze. Dalsze działania zespołów polegały na odnalezieniu kopert z zadaniami, urzeczywistnieniu poleceń w nich zawar-tych oraz zapisaniu osiągnięć w karcie odpowiedzi.
Praca polegała na rozwiązaniu szyfru, rebusu, krzyżówki, itp. Zespoły mogły korzystać z różnych pomocy, w tym również z Internetu. W razie problemów w realizacji zadania, drużyna miała prawo prosić o pomoc „cieni” (gimnazjalistów świadomych miejsc ukrycia kolejnych instrukcji), lecz skutkowało to utratą punktu. Jedną z instytucji, gdzie ukryto kopertę z zadaniami była Biblioteka Pedagogiczna w Pułtusku.
Tu drużyna musiała odnaleźć książkę Mariusza Urbanka - Genialni. Lwowska Szkoła Matematyczna wydaną przez Iskry w 2014 r. Jedno z zadań brzmiało „na stronie, której numer jest pierwiastkiem z liczby większej od 100, ale mniejszej od 150, w wierszu o numerze strony oraz poprzednim i następnym opisano pewną nagrodę. Napisz kto, w którym roku ustanowił tę nagrodę, jaka to była nagroda i kiedy ją przyznano”. Zainteresowani musieli w krótkim czasie odnaleźć wskazówki, a następnie rozwiązać zadania i nanieść odpowiedzi na kartę. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu gry, drużyny wykonywały plakaty upowszechniające matematykę lub któregoś z matematyków z okresu XX-lecia międzywojennego, z materiałów udostępnionych przez opiekunów.

   Nadmienić warto, że gra terenowa to równocześnie jedna z licznych koncepcji, które PSP nr 4 przedłożyła w programie W hołdzie Niepodległej. Projektodawcy: Społeczny Komitet Ziemi Pułtuskiej Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP oraz Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku zaprosili do udziału szkoły powiatu pułtuskiego. Zamysł udziału w grze zgłosiły cztery placówki edukacyjne: PSP nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku, PSP nr 2 z Oddziałami Integracyj-nymi w Pułtusku, PSP nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku oraz PSP im. bł. Jana Pawła II w Płoco-chowie.

   Ta pasjonująca miejska gra terenowa, to nie tylko szansa sprawdzenia swoich umiejętności z zakresu matematyki i historii, lecz także sympatycznie spędzony czas wśród rówieśników o podobnych zaintere-sowaniach.

                                                                                                       Dorota Karkowska – nauczyciel bibliotekarz


Źródło:  Fot. wykonane w terenie pochodzą z konta prywatnego na portalu społecznosciowym fb Pani Jolanty Wałachowskiej