Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania obchodzony jest 29 września z inicjatywy Polskiej Izby Książki. Data ta odnosi się do urodzin Janiny Porazińskiej, autorki książek dla dzieci i młodzieży.
Główny cel święta polega na upowszechnianiu głośnego czytania oraz zwrócenie uwagi na rolę, jaką ono odgrywa w rozwoju człowieka. Głośne czytanie wpływa bowiem na rozwój, rozwija wyobraźnię, posze-rza i bogaci słownictwo, uczy poprawnie formułować i wyrażać swoje myśli, kształci zdolność koncentracji i uwagi, pobudza fantazję, wyzwa-la chęć poznawania świata, buduje zainteresowania. 
Z racji pięknego jubileuszu jakim jest 100 lecie Niepodległości Polski w Bibliotece Pedagogicznej w Pułtusku dość liczna grupa uczniów z SOSW im. Anny Karłowicz wsłuchiwała się w legendy, opowiadania i wiersze o tematyce patriotycznej, czytane przez pracowników bibliote-ki oraz przybyłych z uczniami nauczycieli. Spotkaniu towarzyszyła atmosfera zadumy, powagi i skupienia, lecz także wyśpiewanej dumy i radości z tego, że żyjemy w pięknej oraz wolnej Ojczyźnie.