22 stycznia 2019 r. w SP im. Witolda Machnowskiego w Nowym Niestępowie odbyły sie zajęcia na temat wartości patrioty-cznych w życiu ucznia. Prowadząca - nauczyciel biliotekarz Joanna Sobocińska utrwaliła z uczniami klasy IV i V podstawowe wiadomości na temat OJCZYZNY oraz związane z symbolami narodowymi, patriotyzmem. Poprzez czynną aktywność uczniowie wzmacniali swoją więź z MAŁĄ i WIELKĄ OJCZYZNĄ, dowiedzieli się, w czym powinna przejawiać się patriotyczna postawa młodego człowieka, a także kształtowali postawę szacunku do kultury i tradycji polskiej, postaci wielkich Polaków, świąt państwowych i rocznic.
Na koniec każda klasa odśpiewała Mazurka Dąbrowskiego z zachowaniem postawy zasadniczej.