Dnia 21 stycznia 2019 r . do Biblioteki Pedagogicznej w Pułtusku zawitali uczniowie z SOSW im. Anny Karłowicz w Pułtusku wraz z wychowawcami: pp. Agnieszką Ciuśniak, Grażyną Pieńkosz, Rafałem Olszewskim i Moniką Górką, by wysłuchać ciekawej pogadanki i obejrzeć film edukacyjny na temat bezpiecznego zachowania się podczas zbliżających się ferii zimowych

Celem spotkania było: 

- przypomnienie i utrwalenie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych i poruszania się po drodze;
- przypomnienie i utrwalenie zasad postępowania, gdy jest się świadkiem wypadku, gdy lód się załamie oraz nauka składania meldunku o wypadku;
- przypomnienie i utrwalenie numerów alarmowych;
- poznanie sposobów ciekawego spędzania wolnego czasu.                                         
Prowadząca zajęcia Dorota Karkowska nauczyciel bibliotekarz poruszyła też kwestię odpowiedniego stroju podczas pobytu na dworze w okresie zimowym, przekazała informacje i przećwiczyła etapy działań ratunkowych z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, udzielanej na miejscu zdarzenia. Zapoznała z prawidłowymi zachowaniami w różnych sytuacjach, miejscach, a także wobec wielu rzeczy i zjawisk. Przypomniała o odpowiednim zabezpieczeniu domu i przepisach ruchu drogowego.                                                                                                                                          Podsumowaniem i utrwaleniem wiadomości  były zagadki, scenki rodzajowe, quiz oraz sporządzony przez uczniów kodeks postępowania w czasie ferii zimowych.
Zajęcia były bardzo owocne, skorelowane z porą roku i terminem ferii. Przyczyniły się do wzrostu świadomości potrzeby zachowania zasad bezpieczeństwa wśród uczniów.