Kształtowanie postawy patriotycznej wśród uczniów to ważne zadanie dla nauczycieli. W czasach wszechobec-nej technologii komputerowej świat niemalże nie ma granic. Wszyscy odczuwamy swobodny przepływ infor-macji, mamy nieograniczone możliwości wyrażania siebie i swoich poglądów, doświadczamy dużej łatwości w poszukiwaniu i docieraniu do interesujących nas treści, przez co czujemy się obywatelami świata.
Na czym polega patriotyzm (także lokalny) oraz jakie zachowania świadczą o szacunku i umiłowaniu do Ojczyzny - z uczniami klasy IV SP w Gzowie, w czwartek 24 stycznia 2019 r., rozmawiała nauczycielka bibliotekarz, Joanna Sobocińska. 
Podczas zajęć czwartoklasiści zaprezentowali posiadaną wiedzę na temat patriotyzmu, przećwiczyli postawę zasadniczą, jaką należy zachować podczas uroczystości szkolnych i państwowych z udziałem sztandaru, odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego. Dowiedzieli się, jakimi działaniami mogą czcić i wspierać swoją małą i wielką Ojczyznę, jakimi postawami mogą świadczyć o uczniowskim patriotyźmie, a także mięli okazję usłyczeć i zobaczyć, w jaki sposób czynią to inni - co wyzwoliło chęć do działania w tych młodych ludziach. Wyrazem pobudzonej patriotycznej aktywności uczniowskiej, na zakończenie spotkania, były odwiedziny kącika Patrona Szkoły - księdza Jana Twardowskiego.