Głównym założeniem spotkania z elementami biblioterapii w dniu 16.10.2019 r. w Miejskim Przedszkolu nr 4 było przybliżenie dzie-ciom uniwersalnych wartości, jakimi powinny się kierować w życiu, tj.: przyjaźń, miłość, odpowiedzialność, szacunek i uczci-wość. Dzięki wybranym i zaprezentowanym przez Dorotę Karkow-ską nauczyciela bibliotekarza tekstom literackim m.in. 12 ważnych opowieści: polscy autorzy o wartościach przedszkolaki mogły łatwiej zrozumieć istotę wartości moralnych. Prace plastyczne oraz ich krótkie wypowiedzi i zabawa ruchowa pokazały, że pozytywne emocje, chęć współpracy, prawda i dobro to najpiękniejsze cechy, dzięki którym mogą zyskać wielu przyjaciół i być dobrze postrzega-nymi w otoczeniu. Wiedzą już, co jest dla nich dobre w danym momencie, a co złe. Spotkanie miało na celu również wzbudzenie u sześciolatków zainteresowania czytaniem i wzbogacenie zasobu słownictwa.