Czy matematyka może być słodka? Oczywiście, że tak! Przekonali się o tym wychowankowie SOSW im. Anny Karłowicz w Pułtusku, uczestnicząc w kreatywnych warszta-tach kulinarno - matematycznych „Słodka matematyka”, które odbyły się 2 grudnia 2020 r., we współpracy z Dorotą Karkow-ską nauczycielką bibliotekarką. Celem zajęć było: kształtowanie umiejętności matematycznych, usprawnianie procesów poznawczych (uwaga, percepcja, pamięć), rozwija-nie kreatywności, a także wyzwalanie pozytywnych emocji związanych z wykonywaną pracą. Wprowadzeniem do zajęć było rozwiązanie krzyżówki z hasłem ,,Matematyka”. Wychowankowie, z wykorzystaniem metody aktywizującej ,,burza mózgów” przedstawili przykłady zastosowania mate-matyki w życiu codziennym, np. podczas zakupów, gotowania, a nawet sprzątania, prania itp. Kolejnym punktem warsztatów było odgrywanie scenek dramowych ilustrujących treść wier-sza M. Czerkawskiej pt. ,,Kto powie?”. Następnie wychowanko-wie z ogromnym zaciekawieniem rozwiązywali zadania mate-matyczne używając naturalnych liczmanów w formie warzyw i owoców. Najwięcej jednak radości sprawiło dzieciom i mło-dzieży sporządzenie słodkiego, matematycznego deseru. Na waflach tortowych posmarowanych masą budyniową układali cyfry, działania, figury geometryczne i inne kompozycje według własnych pomysłów wykorzystując przy tym słodkie dodatki: rodzynki, chrupki, paluszki itp. Stanowiło to wspaniałą okazję do wykazania się kreatywnością, a także poznania pracy cukiernika, co zaowocowało różnorodnością wykonania deseru i bogactwem smaków. Ta niecodzienna lekcja matematyki wywołała wiele pozytywnych emocji wśród uczestników zajęć warsztatowych. Okazało się, że można uczyć się jej na wiele sposobów, co sprzyja łatwiejszemu przyswajaniu, zapamiętywaniu, a także praktycznemu wykorzystywaniu treści matematycznych.