Dnia 10 listopada we współpracy z wychowawcami SOSW im. Anny Karłowicz w Pułtusku odbyły się zajęcia o tematyce patriotycznej dotyczące Święta Niepodległości. Celem spotkania było:
- kształtowanie postaw patriotycznych względem własnego kraju;
- rozbudzanie zainteresowania uczniów dziejami Polski i Polaków;
- aktywne uczestnictwo w dniu obchodów Święta Niepodległości;
- rozumienie znaczenie Święta Niepodległości Polski;
- odnoszenie się z szacunkiem do symboli narodowych;
- poszerzanie słownictwa i wiedzy na temat swojej ojczyzny.
Patriotyzm, miłość do ojczyzny, pielęgnowanie war-tości i tradycji narodowych jest jednym z głównych zadań wychowawczych. W ramach spotkania odbyła się pogadanka na temat zaborów i walki Polaków o odzyskanie niepodległości, którą zainicjowała Dorota Karkowska nauczyciel bibliotekarz.  Następnie odbył się konkurs wiedzy patriotycznej „Ja i Ojczyzna - To Jedno”. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się wiedzą odnośnie najważniejszych wydarzeń Polski. Były również zagadki obrazkowe, układanki, krzyżówki, a także zadania z kodowania. Uczestnicy wykonali ozdobne kotyliony oraz pracę plastyczną techniką pointilleru. Konkurs połączony z warsztatami edukacyjnymi był okazją do utrwalenia wiadomości o Polsce w kontekście historii państwa i narodu polskiego.