W listopadzie w bibliotece odbyły się zajęcia z elementami biblioterapii pt.: „Docenić przyjaźń”, które dla uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy poprowadziła bibliotekarz Patrycja Siemek.
Spotkanie miało na celu:
- promowanie czytelnictwa i zainteresowanie dzieci baśnią;
- rozbudzanie kreatywności i wyobraźni;
- ukazanie wartości przyjaźni w życiu człowieka;
- kształtowanie pozytywnych postaw, takich jak: empatia, życzliwość, wrażliwość, szacunek;
- rozwijanie umiejętności współpracy w grupie.

Na początku spotkania uczestnicy poznali podstawo-we informacje na temat teatrzyku obrazkowego Kamishibai, po czym z zaciekawieniem wysłuchali baśni H.Ch. Andersena pt. „Słowik” zaprezentowanej przez prowadzącą. Następnie uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące treści baśni, żywo dyskutowali na jej temat, rozwiązywali zagadki i wykonywali zada-nia polegające m.in. na dopasowaniu do bohatera opisujących go wyrażeń. Dzięki ćwiczeniu, w którym należało połączyć początek zdania z jego końcem, dzieci poznały popularne i mniej popularne przysłowia dotyczące przyjaźni.

W drugiej części zajęć uczniowie mieli okazję skorzystać z interaktywnej pomocy dydaktycznej Magiczny Dywan. Aby z sukcesem wykonać zadania musieli wykazać się umiejętnością współpracy, refleksem, zwinnością, a także dobrą orientacją przestrzenną i kreatywnością. Zabawy na Magicznym Dywanie sprawiły uczestnikom spotkania mnóstwo radości.