Szeroka oferta dydaktyczna i bogaty księgozbiór biblioteki stanowią cenne zaplecze naukowe dla studentów Akademii Humanistycznej w Pułtusku oraz innych uczelni.
Studenci mają możliwość korzystania z warsztatu informacyjnego biblioteki i jej zbiorów, wyszukiwania informacji w katalogu elektronicznym OPAC oraz poznawania różnorodnych form medialnych.
Cykliczne lekcje biblioteczne stwarzają studentom pułtuskiej uczelni możliwość zapoznania się z nowościami wydawniczymi z zakresu różnych dziedzin wiedzy (psychologii, pedagogiki, filozofii, socjologii, dydaktyki).
Literatura przedmiotowa umożliwia zdobycie przyszłym nauczycielom kompetencji merytorycznych, a co za tym idzie specjalistyczne przygotowanie do pełnienia tak ważnej roli w społeczeństwie.