W ramach wspomagania uczniów, 10 marca. 2012 r. pani Renata Lipińska-Stasiak przeprowadziła w Bibliotece zajęcia  pt.: INFORMATYKA NA WESOŁO. 
W spotkaniu uczestniczyły dzieci w wieku 9-13 lat. Miało ono charakter zabawy edukacyjnej, której celem było usprawnienie pracy przy komputerze oraz utrwalenie zasad ortograficznych. 
W pracy dydaktycznej wykorzystano komputer i krótki tekst literacki.
Przeprowadzane zajęcia składały się z dwóch części:
- wyszukiwanie informacji w Internecie,
- dyktando pisane w programie WORD oraz jego omówienie.

   Przebieg zajęć:
       Powitanie uczestników.

  1. Wyszukiwanie w Internecie informacji dotyczących lektur szkolnych.
  2. Próby samodzielnego kopiowania tekstu do programu WORD.
  3. Wklejanie zdjęć do tekstu.
  4. Przemieszczanie zdjęcia w programie WORD, retuszowanie, formatowanie.
  5. Utrwalanie wiadomości dotyczących obrabiania tekstu: pogrubianie, zwiększanie czcionki, zapis kursywą, zmienianie czcionki, kasowanie poszczególnych wierszy, tworzenie akapitów, kopiowanie, wklejanie tekstu.
  6. Tworzenie tabeli – wpisywanie danych.
  7. Samodzielne napisanie dyktanda „Wiosna u Hipolita” – utrwalenie zasad ortograficznych. Omówienie pracy.
  8. Ćwiczenia relaksacyjne.

Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zorganizowanych zajęciach. Te, które najsprawniej wykonywały swoje zadania, nagradzane były słodkimi przekąskami. Zdrowa rywalizacja pozwoliła im na ukazanie swoich mocnych stron, a wykonane ćwiczenia pomogły utrwalić wiedzę zdobytą w szkole.