Minister Edukacji Narodowej wyznaczyła następujące kierunki polityki oświatowej państwa do realizacji w roku szkolnym 2013/2014:

  1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego.
  2. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych.
  3. Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeczeństwa uczniów.
  4. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych.

Więcej informcji na temat realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego oraz obszarów wyznaczonych do monitorowania w bieżącym roku szkolnym zawartych jest w załączniku.

Dodatkowo, Ministerstwo Edukacji Narodowej od kilku lat nadaje hasła kolejnym latom szkolnym, zwracając uwagę na kwestie, które w danym roku powinny być wiodące.
Bieżacy rok szkolny 2013/2014 minister Krystyna Szumilas ogłosiła "Rokiem Szkoły w Ruchu".

Realizując priorytety polityki oświatowej państwa warto przeglądać ciekawe strony i portale edukacyjne. Proponujemy wgląd m.in. na:


portal Ministerstwa Edukacji Narodowej dla szkół i przedszkoli, na którym zamieszczane są niezbędne informacje związane z podjęciem przez dziecko 6-letnie nauki w szkole  
http://www.6latki.men.gov.pl/



Sześciolatek w szkole to portal Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE), skierowany głównie do rodziców, na którym prezentowane są artykuły, opinie ekspertów, przykłady praktyk z innych krajów, publikowane są najczęstsze wątpliwości rodziców, związane z podjęciem nauki w szkole ich 6-letnich dzieci www.ore.edu.pl    

   

Ministerstwo Edukacji Narodowej 

 

 

 

  

 

  Ośrodek Rozwoju Edukacji

 

 




Rok Bezpiecznej Szkoły





Fundacja Dzieci Niczyje




Ponadto zachęcamy do zapoznania się:


ze stanowiskiem Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia oraz Ministra Sportu i Turystyki w sprawie działań podejmowanych przez szkoły w zakresie zdrowego żywienia uczniów 

 

oraz Rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej (z dn. 2 sierpnia 2013 r.) zmieniającymi dotychczasowe przepisy w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie: