Minister edukacji narodowej ustaliła (na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty (art. 35 ust. 2 pkt 1) podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015.

W nadchodzącym roku szkolnym będą to:

  1. Wspieranie dziecka młodszego na I-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego
  2. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie umiętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki
  3. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole
  4. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych

Więcej informacji, dotyczących zakresu nadzoru pedagogicznego znajduje się w załączniku: Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015.


Instytut Badań Edukacyjnych (IBE)
 jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe nad funkcjonowaniem i efektywnością systemu edukacji w Polsce. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze.
http://www.ibe.edu.pl/pl/szesciolatki


 

  

 

 http://naszelementarz.men.gov.pl/

 

 

  

http://www.6latki.men.gov.pl/Szczególnie polecamy:

 


Matuszewski Andrzej, Frydrychowicz Anna, Koźniewska Elżbieta, Zwierzyńska Elżbieta :
Skala Gotowości Szkolnej (SGS) - podręcznik 

http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=172&from=publication 

  

 

 

Doradca Nauczyciela Sześciolatków
Skala Gotowości Szkolnej (SGS)-podręcznik
Zeszyt 1. Konteksty gotowości szkolnej
Zeszyt 2. Zabawa i nauka w grupie
Zeszyt 3. Osiąganie samodzielności
Zeszyt 4. Umiejętności społeczne dzieci
Zeszyt 5. Rozwój i ocena umiejętności czytania dzieci sześcioletnich
Zeszyt 6. Rozwój i ocena umiejętności matematycznych dzieci sześcioletnich

http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/publication?id=177&from=&dirids=1&tab=1&lp=1&QI= 

 


Koźniewska Elżbieta, Matuszewski Andrzej, Zwierzyńska Elżbieta :
Skala Funkcjonowania Pierwszoklasisty (SFP)
Adaptacja Skali Gotowości Szkolnej (SGS) dla nauczycieli I klasy SP

 http://www.bc.ore.edu.pl/Content/566/Skala_Funkcjonowania_Pierwszoklasisty_14.01.2014.pdf

 

Zaremba Lilianna :
Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży. Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=671    

Zamieszczamy także link do pobrania podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.


Bezpieczeństwo dzieci online. Kompendium dla rodziców i profesjonalistów
 to książka przygotowana przez ekspertów z Polskiego Centrum Programu Safer Internet (NASK i Fundacja Dzieci Niczyje), która w jednym miejscu zbiera wiedzę dotyczącą zróżnicowanych aspektów bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie. Uporządkowane alfabetycznie hasła dotyczą zarówno aplikacji i usług internetowych, jak i poszczególnych zagrożeń takich jak cyberprzemoc, czy nadużywanie internetu.

Wersja cyfrowa dostępna jest na stronie http://dzieckowsieci.fdn.pl/bezpieczenstwo-dzieci-online-kompendium-dla-rodzicow-i-profesjonalistow

  


Jak reagować na problem nadmiernego korzystania z internetu przez dzieci i młodzież. Poradnik dla szkół
 to publikacja skierowana do pedagogów i innych profesjonalistów pracujących w szkołach gimnazjalnych z dziećmi i młodzieżą. Zawiera informacje i narzędzie niezbędne do konfrontacji z problemem nadużywania internetu wsród młodzieży. Autorami są zarówno specjaliści z Fundacji Dzieci Niczyje, jak również terapeuci pracujący z tym problemem.

Publikacja w wersji on-line. 

  

 


Zachęcamy do korzystania z platformy edukacyjnej Fundacji Dzieci Niczyje. Platforma www.edukacja.fdn.pl jest miejscem integrującym zasoby edukacyjne Fundacji dotyczące problemu krzywdzenia dzieci i jego profilaktyki. Wśród nich znajdują się zarówno kursy e-learning i publikacje pozwalające na podniesienie kompetencji profesjonalistów, jak i gotowe narzędzia, które specjaliści mogą wykorzystywać w edukacji profilaktycznej dzieci i młodzieży. Platforma zbiera zasoby poświęcone różnym tematom związanym z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży, w tym z bezpieczeństwem w internecie.

Na potrzeby realizacji zajęć edukacyjnych w szkole opartych o kursy e-learningowe dla dzieci została opracowana platforma e-learning dla dzieci www.edu.fdn.pl.


Bądź bezpieczny w sieci.
Poradnik dla osób pracujących z młodzieżą, a w nim pakiet praktycznych informacji, scenariuszy zajęć, porad prawnych, które pozwolą lepiej zrozumieć zjawisko przemocy i cyberprzemocy ze względu na płeć oraz lepiej sobie z nim poradzić.

http://feminoteka.pl/wp-content/uploads/2014/10/Poradnik-antycyberprzemocowy-dla-os%C3%B3b-pracuj%C4%85cych-z-m%C5%82odzie%C5%BC%C4%85.pdf  


Publikacja powstała w ramach projektu pt. „PI-PWP Zagrożenia cyberprzestrzeni – nowe kompetencje pracownikasocjalnego”Publikacja powstała w ramach projektu pt. „PI-PWP Zagrożenia cyberprzestrzeni – nowe kompetencje pracownikasocjalnego” Publikacja powstała w ramach projektu pt. „PI-PWP Zagrożenia cyberprzestrzeni – nowe kompetencje pracownikasocjalnego”Zagrożenia cyberprzestrzeni. Kompleksowy program dla pracowników służb społecznych. Publikacja powstała w ramach projektu pt. "PI-PWP Zagrożenia cyberprzestrzeni - nowe kompetencje pracownika socjalnego". 

http://www.academia.edu/8699661/Zagro%C5%BCenia_cyberprzestrzeni_Pedagogika_medi%C3%B3w

 

Zapobieganie agresji i przemocy w szkole - to zakładka tematyczna Ośrodka Rozwoju Edukacji poświęcona problematyce agresji i przemocy w szkole, która została przygotowana z myślą o potrzebach dyrektorów szkół i placówek, nauczycieli, specjalistów oświatowych oraz rodziców. 

 

 

Rok Szkoły Zawodowców to hasło priorytetowe na rok szkolny 2014/2015, jakie wyznaczyła minister edukacji narodowej. 

KRAJOWY OŚRODEK WSPIERANIA EDUKACJI ZAWODOWEJ i USTAWICZNEJ jest centralną, publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o ogólnopolskim zasięgu działania.
Inspiruje, przygotowuje i koordynuje zadania w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli kształcenia zawodowego oraz nauczycieli szkół dla dorosłych
http://new.koweziu.edu.pl


„Edukator Zawodowy”
 jest wortalem internetowym dla nauczycieli, uczniów i studentów, konsultantów, doradców zawodowych, edukatorów kształcenia zawodowego i ustawicznego, pedagogów i psychologów oraz wszystkich żywo zainteresowanych tematyką związaną ze szkolnictwem zawodowym i kształceniem ustawicznym
http://edukator.koweziu.edu.pl


„Edukator Zawodowy”
poleca wiele ciekawych artykułów, m.in.:
 

Rok Szkoły Zawodowców to strona Ministerstwa Edukacji Narodowej, poświęcona realizacji jednego z priorytetów polityki oświatowej państwa - podniesieniu jakości i efektywności kształcenia zawodowego, zwiększenia jego atrakcyjności i dostępności dla uczniów.