Minister Anna Zalewska, ustanowiła rok szkolny 2016/2017 Rokiem Wolontariatu  Czytaj więcej

- Człowiek żyje dla siebie, ale musi żyć tez dla drugiego człowieka, dla wspólnot, w których funkcjonuje. Chodzi o to, żeby dzieci i młodzież przyzwyczajć do tego, żeby działać wspólnie, wspólpracować... - podkresliła.

 

Na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) Minister Edukacji Narodowej, Anna Zalewska, ustaliła następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym  2016/2017:

1.     Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

2.     Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.

3.     Kształtowanie postaw.  Wychowanie do wartości.

4.   Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

       
Europejski Dzień Języków 2016 - to coroczne święto języków ustanowione zostało w 2001 roku z inicjatywy Rady Europy, której siedzibą jest Strasburg.
Tegoroczna edycja EDJ obchodzona będzie 26 września, do udziału w której zapraszamy nauczycieli i uczniów szkół powiatu pułtuskiego.