Minister Edukacji Narodowej, Anna Zalewska, ustaliła kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018:

  1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
  2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.

  3.  

    Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
  4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.

  5.  

    Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
  6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

Ustalone zostały także kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego (patrz pdf).

Rok szkolny 2017/2018 ogłoszony został ROKIEM DLA NIEPODLEGŁEJ.

 

 

Jak wdrożyć Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - "AKTYWNA TABLICA"? 
(czytaj więcej)

 

xxx