W roku szkolnym 2012/2013 MEN wyznaczył następujące kierunki realizacji polityki oświatowej:

  1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego, w tym obniżenie wieku szkolnego do 6 lat - materiały dla dyrektorów szkół podstawowych i placówek, kadry pedagogicznej, rodziców oraz organów prowadzących szkoły podstawowe i placówki
  2. Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych - materiały dla dyrektorów szkół i placówek, kadry pedagogicznej, rodziców oraz organów prowadzących szkoły       i placówki
  3. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych - materiały dla dyrektorów szkół oraz kadry pedagogicznej 

Zgodnie z decyzją minister edukacji, Krystyny Szumilas, w roku szkolnym 2012/2013 monitoringowi zostanie poddany proces wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i  w zawodach, a nadzór pedagogiczny obejmie ewaluację i kontrolę w kilku obszarach.

 
WARTO ZAPOZNAĆ SIĘ :

www.6latek.ore.edu.pl - gdzie Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) zamieszcza informacje ekspertów, dotyczące funkcjonowania dziecka sześcioletniego w szkole i przedszkolu;

Seria publikacji "One są wśród nas":

1. Dziecko z padaczką w szkole i przedszkolu 

2. Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu

3. Dziecko z hemofilią w szkole i przedszkolu 

4. Dziecko przewlekle chore. Psychologiczne aspekty funkcjonowania dziecka w szkole i przedszkolu

5. Dziecko z astmą w szkole i przedszkolu

6. Dziecko z zaburzeniami psychotycznymi w szkole