"Matematycy dla Niepodległej" to miejska gra terenowa, z punktem zadaniowym w bibliotece pedagogicznej, zorganizowana przez p. Jolantę Wałachowską z PSP nr 4 w Pułtusku dla uczniów powiatu pułtuskiego
(Pułtuska Gazeta Powiatowa nr 41 z 2018 r., s. 26) 

  

 

 

 

 

 

 

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 2018 przebiegł w BP w Pułtusku w "duchu watrości". Szkolenie dla nauczycieli nt. kształtowania wartości społecznych (tolerancji, norm moralnych i obyczajo-wych) przeprowadziła dr teologii, nauczyciel Izabela Lidia Lachowska
(Tygodnik Pułtuski, nr 18/2018 r., s. 5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Spotkanie ze specjalistą PSSE dla uczniów i nauczycieli dotyczące profilaktyki, objawów i leczenia boreliozy
(Tygodnik Pułtuski, nr 15 z 2018 r., s. 20)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie w bibliotece na temat doradztwa zawodowego dla uczniów w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz oferta edukacyjna Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębior-czości w Pułtusku 

(Tygodnik Pułtuski, nr 10 z 2018 r., s. 32)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie konkursu recytatorskiego pt. Kiedy myślę o Ojczyźnie..., do udziału w którym zaprosiliśmy uczniów szkół podstawowych z powiatu pułtuskiego 
(Tygodnik Pułtuski, nr 9/2018, s. 28)

 

 

 

 


Relacja ze spotkania szkoleniowego skierowanego do uczniów i nauczycieli na temat zaburzeń w odżywianiu i ich szkodliwych skutków. Szkolenie w bibliotece przeprowadziły ekspertki z PSSE w Pułtusku. 
(Tygodnik Pułtuski, nr 52 z 2017 r., s. 21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Udział uczniów LO im. Piotra Skargi w Pułtusku w spotkaniu nt. Zaburzeń odżywiania i ich skutków wśród młodzieży  zorganizowanym w siedzibie BP w  Pułtusku (szkolna strona LO im. Piotra Skargi w Pułtusku; dostęp 20.12.2017 r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notatka dotycząca udziału klasy IA LO im. P. Skargi w Pułtusku w lekcji bibliotecznej nt. warsztatu informacyjnego BP w Pułtusku oraz zagrożeń w cyberprzestrzeni (sekstingu), przeprowadzonej przez nauczycieli bibliotekarzy D. Karkowską i J. Sobocińską; (strona www LO im P. Skargi w Pułtusku; dostęp: 1.12.2017 r.)

 

 

 

 

Notatka na temat lekcji bibliotecznej, którą dla uczniów PSP z Nowego Niestępowa w dn. 6 listopada 2017 r. przeprowadziła nauczyciel bibliotekarz Joanna Sobocińska (strona internetowa Gminy Pokrzywnica; dostęp 09.01.2018)

 

 

 

 

 

  

Relacja redaktorki Tygodnika Pułtuskiego z wieczoru poświęconego globalizacji w twórczości poetyckiej Izabeli Lachowskiej

(Tygodnik Pułtuski nr 43/2017, s. 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja na temat wieczoru poswięconego GLOBALIZACJI w twórczości Izabeli Lachowskiej, dr teologii, poetki i nauczycielki; Pułtuska Gazeta Powiatowa nr 44/2017 r., s. 18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krótka relacja na temat wieczoru poświęconego GLOBALIZACJI w twórczości dr teologii, poetki i nauczycielki Izabeli Lachowskiej (e-potral Pułtuskiej Gazety Powiatowej, dostęp: 26.10.2017 r.)

 

 

 

 

 

 

 

I jeszcze słów kilka o marzeniach uczniów gimnazjów... (Tygodnik Pułtuski, nr 26/2017 r., s. 21)

 

 

 

 

 

 

 

Piknik czytelniczy oczami redaktorki Tygodnika Pułtuskiego (TP, nr 26/2017, s. 24)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krótka relacja z przebiegu Pikniku czytelniczego zorganizowanego przez BP w Pułtusku (przy współpracy m.in. bibliotekarzy szkolnych z terenu powiatu) (portal on-line Pułtuskiej Gazety Powiatowej, dostęp: 26.06.2017 r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wzmianka o wydarzeniu, jakim był Piknik czytelniczy zorganizowany przez BP w Pułtusku (przy współpracy m.in. bibliotekarzy szkolnych z terenu powiatu) (profil społecznościowy PGP, dostęp: 28.06.2017 r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krótka notatka o przebiegu Nocy bibliotek w pułtuskiej Filii (Tygodnik Pułtuski, nr 24/2017 r., s. 22)

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relacja z obchodów III krajowej edycji Nocy bibliotek w naszej placówce (Pułtuska Gazeta Powiatowa, nr 24/2017 r., s. 5)

 

 

 

  

 

 

 

Noc bibliotek III edycja krajowa - zaproszenie (portal on-line TP; dostęp 2.06.2017 r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noc bibliotek - zaproszenie (profil społecznościowy Tygodnika Pułtuskiego; dostęp 2.06.2017 r.)

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Relacja z ogłoszenia wyników konkursu plastycznego pt. "Lektury szkolne tez fajne są..."  (portal on-line Tygodnika Pułtuskiego; dostęp 5.06.2017 r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja na temat VI Konkursu Recytatorskiego w pułtuskim Przedszkolu Miejskim nr 4, któremu w dniu 15 maja b.r. przewodniczyła nauczyciel bibliotekarz Dorota Karkowska z BP w Pułtusku 
(portal on-line PGP, dostęp 26.05.2017 r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Artykuł dotyczący spotkania n-li z filozofem Mariuszem Świerczewskim, nt. Znaczenia norm etycznych w procesie wychowania i życiu społecznym

(portal on-line PGP, dostęp 13.02.2017 r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł na temat spotkania literackiego w Bibliotece, wokół zagadnienia kwiatów w literaturze i sztuce (Pułtuska Gazeta Powiatowa, nr 50/2016, s. 20)

 

 

 

 

 

 

 

 

Relacja na temat wieczoru literackiego, jaki odbył się w BP, w trakcie którego aktorzy przenieśli widzów do krainy kwiatów (Tygodnik Pułtuski, nr 49/2016 r., s. 28) 

 

 

 

 

 

  Artykuł na temat bibliotecznego wieczoru literackiego Mowa kwiatów nie zna granic... (portal on-line Pułtuskiej Gazety Powiatowej; dostęp 9.12.2016 r.)  

 

 

 

 

 

 

Informacja na temat przeprowadzonej akcji czytelniczej, z udziałem uczniów wszystkich szczebli nauczania, powiatu pułtuskiego (Tygodnik Pułtuski, nr 42/2016, s. 32)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja na temat przeprowadzonej akcji czytelniczej, z udziałem uczniów wszystkich szczebli nauczania, powiatu pułtuskiego (Pułtuska Gazeta Powiatowa, nr 42/2016, s.21) 

 

 

 

 

 


Relacja z przebiegu akcji czytelniczej
My czytamy - czytaj z nami! (portal on-line Tygodnika Pułtuskiego, dostęp 18.10.2016 r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                Relacja z przebiegu akcji czytelniczej My czytamy - czytaj z nami!  (portal on-line Pułtuskiej Gazety Powiatowej, dostęp 12.10.2016 r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wywiad z Kierownikiem BP w Pułtusku
i koordynatorem Sieci wspólpracy n-li
i bibliotekarzy na temat głównych założeń akcji My czytamy - czytaj z nami!
(Tygodnik Pułtuski, nr 40/2016, s.6)

 

 

  

 

 

 Zaproszenie do udziału w akcji czytelniczej MY CZYTAMY - CZYTAJ Z NAMI! (portal on-line Pułtuskiej Gazety Powaitowej, dostęp 04.10.2016 r.)

 

 
Zaproszenie do udziału w akcji czytelniczej MY CZYTAMY - CZYTAJ Z NAMI! (portal on-line Tygodnika Pułtuskiego, dostęp 04.10.2016 r.)

 

 

 

 

 

 

 


Informacja dotycząca spotkania w bibliotece pracowników PSSE w Pułtusku z dziećmi i młodzieżą szkolną, poświęconego Zasadom zdrowego odżywiania się.

(Tygodnik Pułtuski, nr 11/2016, s. 24)

 

 

 

 

 


Podsumowanie konkursu plastycznego pt. Mój ulubiony bohater literacki, w którym udział wzięli uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych powiatu pułtuskiego oraz wychowankowie SOSW w Pułtusku
(Tygodnik Pułtuski, nr 17/2016, s. 19)


 

 

 

 

 

 

 


Artykuł prasowy o spotkaniach z rodzicami na temat:
Dlaczego warto czytać dzieciom?, prowadzonych przez Dorotę Karkowską, w placówkach oświatowych
(Tygodnik Pułtuski, nr 51/2015) Notatka nt. współpracy PSP w Płocochowie
z BP w Pułtusku, w ramach realizacji progra-mu profilaktycznego "Warto wiedzieć, że..."
(Pułtuska Gazeta Powiatowa, nr 46/2015,
s. 22)

 

 


Cykliczne spotkanie uczniów i nauczycieli gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych ze specjalistą z PPSE w Pułtusku, na temat HIV/AIDS.
(Tygodnik Pułtuski,  nr 50/2015 r.)

 

 

 

 

 Relacja ze spotkania nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ze specjalistami w dziedzinie dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
(Tygodnik Pułtuski, nr 50/2015)

 

 

 

 

 

 

Notatka prasowa z prelekcji dla nauczycieli oraz młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, jaka odbyła się w bibliotece, na temat zagrożeń wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych, w tym "dopalaczy" 
(Tygodnik Pułtuski, nr 44/ 2015, s. 20)

 

 

 

 

 

Informacja na temat warsztatów dla nauczycieli prezentujących technikę papierowej wikliny.
(Tygodnik Pułtuski, nr 42/2015, s. 6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie wyników Międzyszkolnego Konkursu Regionalnego na prezentację mulimedialną pt. "Świat dawnych zawodów - czy można je ocalić?" (Tygodnik Pułtuski, nr 22/2015, s. 6)

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ogłoszenie wyników regionalnego konkursu plastycznego "Stop agresji i przemocy"
(Tygodnik Pułtuski, nr 17/2015, s. 6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krótka relacja na temat patriotyzmu laureatek konkursu literackich Miasto moje, a w nim..., wieś moja, a w niej... , wyrażonego przez uczestniczki w pracach konkursowych (portal on-line Tygodnika Pułtuskiego; dostęp 9.04.2015 r.)

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie międzyszkolnego konkursu literackiego "Miasto moje, a w nim... wieś moja, a w niej... co mnie cieszy, co smuci, czyli plusy i minusy mojej najbliższej ojczyzny" ( Tygodnik Pułtuski, nr 13, 2015 r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Krótka informacja nt. osiągnięcia uczennicy PG w Świerczach w międzyszkolnym konkursie literackim pt. "Miasto moje, a w nim... wieś moja, a w niej... co mnie cieszy, co smuci czyli plusy i minusy mojej najbliższej ojczyzny" organizowanym przez BP w Pułtusku (szkolna strona www.pgswiercze.pl/kontakt.html ; dostep 20.03.2015 r.)

 

 

 

  

 


Informacja na temat przebiegu
I Miedzyszkolnego Konkursu Literackiego - Pól zartem pól serio o miłości, jaki odbył się w grudniu 2014 r. w golądkowskim ZSCKR, a do obrad jury którego została zaproszona nasza koleżanka Dorota Karkowska. (Tygodnik Pułtuski, nr 51, 2014 r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapowiedź konkursu literackiego dla uczniów gimnazjów i klas IV-VI szkół podst. powiatu pułtuskiego, zorganizowanego przez bibliotekę w Pułtusku pod patronatem honorowym Redakcji Tygodnika Pułtuskiego. (Tygodnik Pułtuski, nr 41 z 2014 r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja nt. warsztatów dla nauczycieli prezentujących niełatwą choć bardzo atrakcyjną technikę haftu matematycznego, jakie poprowadziła nauczycielka bibliotekar-ka z BP w Ciechanowie Pani Małgorzata Komor. (Tygodnik Pułtuski, nr 41 z 2014 r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wywiad z Piotrem Królakiem, ucz. LO im. Piotra Skargi w Pułtusku, finalistą Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, który w rozmowie podkreslił profesjonalizm pracowników biblioteki oraz cenne zbiory. (Carpe diem, 2013/2014, nr 3;
http://www.loskarga.edu.pl/gazeta/gazeta_%20kwiecien_2014.pdf)  Relacja z podsumowania konkursu na prezentację multimedialną "Kultura Puszczy Białej" (Tygodnik Pułtuski, nr 22, 2014 r.) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja nt. konkursu recytatorskiego dla przedszkolaków pt. "Wiosna w poezji dziecięcej", podczas którego przewodniczącą komisji konkursowej
była Dorota Karkowska
(Pułtuska Gazeta Powiatowa, nr 20, 2014 r.) 
Relacja uczniów Gimnazjum w Winnicy
nt. udziału w międzyszkolnym konkursie regionalnym na prezentację multimedialną pt. "Kultura Puszczy Białej"
http://www.gimwinnica.szkolnastrona.pl/  
 

 "Odżywiaj się zdrowo, a narodzisz się na nowo" - informacja nt. konkursu plastycznego "Odżywiam się zdrowo i bezpiecznie", jaki przeprowadziła biblioteka dla uczniów kl. IV-VI SP i młodzieży SOSW w Pułtusku. (Tygodnik Pułtuski, nr 14, 2014 r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

"Oj, kobiety! Bez was żyć niepodobna" - informacja o przebiegu uroczystości zorganizowanej w bibliotece z okazji Dnia Kobiet.
(Pułtuska Gazeta Powiatowa, nr 12, 2014 r.)

 

 

 

 

"Kto lubi Dzień Kobiet" - relacja z uroczystości Dnia Kobiet, podczas której świetowały sympatyczki Biblioteki Pedagogicznej w Pułtusku (Tygodnik Pułtuski, nr 12, 2014 r.) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
"Jurorki nie kryły zachwytu" - relacja z przeprowadzonego w bibliotece konkursu recytatorskiego pt. "Piękna mowa moja", w którym swoje umiejętności prezentowalii uczniowie oddziałów przedszkolnych i klas I-III SP. 
(Tygodnik Pułtuski, nr 8, 2014 r.)

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja nt. wieczoru literackiego poświęconego twórczości Stefana Żeromskiego w 150 rocznicę urodzin pisarza, jaki odbył się w bibliotece 29 stycznia br.  we współpracy z ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku

(Tygodnik Pułtuski, nr 6, 2014 r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


"Sztuka z Holandii" - informacja nt. warsztatów plastycznych dla nauczycieli przeprowadzonych przez Joannę Sobocińską. Na zdjęciu Dorota Karkowska prezentuje wzory prac wykonane techniką iris folding.

(Tygodnik Pułtuski, nr 51 , 2013 r.)

"Profilaktyka i skutki nikotynizmu" - prelekcja Barbary Duszczyk, specjalistki w dziedzinie promocji zdrowia przy PSSE w Pułtusku wygłoszona dla uczniów i nauczyclieli powiatu pułtuskiegoi (Tygodnik Pułtuski, nr 48, 2013 r.)

 

 

 


 

Relacja ze spotkania nauczycieli i pracowników obsługi z p. Barbarą Grąbczewską n.t. Zdrowego żywienia uczniów (Tygodnik Pułtuski, nr 45, 2013 r.)


 


Biblioteka Pedagogiczna współorganizowała szkolenie dla nauczycieli nt.: Podstawy tworzenia Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych (Tygodnik Pułtuski, nr 41, 2013 r.) 
 

Biblioteka Pedagogiczna dla... dzieci i młodzieży" (portal internetowy Tygodnika Pułtuskiego www.pultuszczak.pl)

  Informacja o konkursach organizowanych przez bibliotekę w roku szkol. 2012/2013: plastycznym - "Bezpiecznie przez życie" i na prezentację multimedialną - "Ciekawostki przyrodnicze najbliższej okolicy"

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edukacja dla bezpieczeństwa (Tygodnik Pułtuski, nr 22, 2013 r.)

Informacja o włączeniu się biblioteki w realizację programu "Bezpieczeństwo w szkole i poza szkołą". Na fot. uczestniczący w zajęciach uczniowie PSP w Bobach.


Bezpieczeństwo dzieci (portal internetowy Tygodnika Pułtuskiego www.pultuszczak.pl)

 

 

 

 

 

 


Edukacja adresowana do wszystkich (Tygodnik Ciechanowski, nr 18, 2013 r.)

Piękny tekst o bibliotece red. Stefana Żagla, wg którego "pułtuska filia Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie jest nie tylko składnicą książek - jest prawdziwym ośrodkiem myśli kulturalnej i życia społecznego w mieście i powiecie".

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Uświadamiania nigdy dosyć (Tygodnik Pułtuski, nr 49, 2012 r.)

Relacja ze spotkania nauczycieli i uczniów szkół średnich n.t. profilaktyki zakażeń HIV/AIDS. Program profilaktyczny zrealizowano we współpracy z PSSE w Pułtusku.
  

 

 


 Komputer również dla seniora (Tygodnik Pułtuski, nr 44, 2012 r., www.pultuszczak.pl, 29.10.2012 r.)

Ogłoszenie o indywidualnych konsulatacjach w zakresie podstaw obsługi komputera. Nasza oferta skierowana jest do seniorów.

   


Pedagogom i uczniom (Tygodnik Pułtuski, nr 26, 2012 r.)

Rozmowa z Dorotą Karkowska, wieloletnim pracownikiem biblioteki. Na fot. uroczystość Dnia Nauczyciela w naszej placówce.

 

 
 
Promowali Prusa. I bibliotekę(Tygodnik Pułtuski, nr 26, 2012 r.)

W 100. rocznicę śmierci Bolesława Prusa biblioteka zorganizowała interaktywny quiz o życiu i twórczości pisarza.


 

 

 

 

  

    

 

 


 

Plociuszek (Tygodnik Pułtuski, nr 20, 2012 r.)

Notatka podsumowująca międzyszkolny konkurs regionalny na prezentację multimedialną Zabytki powiatu pułtuskiego.

  
 Promowali zabytki powiatu (Tygodnik Pułtuski, nr 20, 2012 r.)

Relacja z uroczystego wręczenia nagród w konkursie o zabytkach powiatu. Autorka podkreśla pietyzm wykonania i wysmakowane literackie komentarze wyróżnionych prac.

 

   

 Terapia bajką, czyli bajkoterapia (internetowy portal Pułtuskiej Gazety Powiatowej, 2011 r.)

Dużą popularnością w środowisku oświatowym cieszą się zajęcia z elementami biblio- i bajkoterapii. Na fot. nasza kol. Renata Lipińska-Stasiak z dziećmi z Przedszkola nr 5 podczas zajęć Wujek Bogdan zna pewien trik.

   
 Ku czci Dionizosa(Pułtuska Gazeta Powiatowa, nr 46, 2011 r.)

Autorka chwali piękno antycznej scenerii i ciepłą atmosferę "Bibliotecznych Dionizjów".
   
Winogranie z nauczycielami (Tygodnik Pułtuski, nr 44, 2011 r.)

Artykuł przedstawia imprezę artystyczną, tym razem poświęconą winu. Autorka chwali naszych artystów nauczycieli i podkreśla integracyjną rolę biblioteki "gdzie nauczyciele znajdują i rozrywkę i towarzystwo..."

  


   
 Seniorzy nie dają się wykluczać (Tygodnik Pułtuski, nr 25, 2011 r.)

Pierwsza edycja szkolenia komputerowego 45+ Poznać komputer to całkiem proste. Na zdjęciu Joanna Sobocińska z uczestniczką szkolenia.   


 

 

Pedagogiczna z ekslibrisem (Tygodnik Pułtusk, nr 20, 2011r.)

Relacja z podsumowania konkursu plastycznego na ekslibris biblioteki. Na zdjęciu Wiktoria Stasiak, zwyciężczyni.
   
"Uwolnij książki" (Tygodnik Ciechanowski, nr 18, 2011 r.)

Staramy się przedłużyć życie książek. Biblioteka jest miejscem, w którym czytelnicy wymieniają się swoimi lekturami.
    Na to wszystko patrzyła Grażyna (Tygodnik Pułtuski, nr 41, 2010 r.)

"Jesienny spacer po literaturze", tak autorka nazwała spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
  


 
 Dzień Nauczyciela w Bibliotece Pedagogicznej (Pułtuska Gazeta Powiatowa, nr 41, 2010r.)

Relacja z uroczystego spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na zdjęciu artyści: nauczyciele i młodzież LO im. Piotra Skargi, zaproszeni goście, przedstawiciele lokalnych władz: burmistrz Zenon Kowalewski, starosta Witold Saracyn.

 


    

 Pułtusk widzę (Tygodnik Pułtuski, nr 39, 2010 r.)

Krótkie opisanie naszej pracy i przygotowań do kolejnego wieczoru poetyckiego. 

 
Z wizytą w Bibliotece Pedagogicznej (Tygodnik Pułtuski, nr 19, 2009 r.)

Pierwsze spotkanie z biblioteką. Odwiedziły nas przedszkolaki, dla których przygotowałyśmy wiele atrakcji. Nigdy nie jest za wcześnie zaszczepić miłość do książek...
 Jak emerytowani nauczyciele uczcili Dzień Kobiet (Pułtuska Gazeta Powiatowa, nr 11 2009 r.)

Autorka opisuje miłe spotkanie zaprzyjaźnionych z biblioteką nauczycieli emerytów z okazji Dnia Kobiet.

   
 Ja tylko klikam paluszkiem(Tygodnik Pułtuski, nr 10, 2008 r.)

Rozmowa z Izabelą Kosiorek o komputeryzacji biblioteki.
  

Wyprawa do Krainy Książkolandii (Tygodnik Pułtuski, nr 46, 2007 r.)

Współpracujemy z wiekszością szkół i lokanych placówek oświatowych. Na fot. zajęcia z animacji czytelniczej prowadzone przez Joannę Sobocińską.


  

 
 Książka za jeden uśmiech (Tygodnik Ciechanowski, nr 27, 2007 r.)

Notatka prezentuje naszą akcję BOOKCROSSINGOWĄ.

 

 


 

 

 

 

 

 
  
 Jak bezpłatnie uzupełnić księgozbiór (Pułtuska Gazeta Powiatowa, nr 24, 2007 r.)

Uwalniania książek ciąg dalszy...
   
Wizytacja Biblioteki Pedagogicznej w Pułtusku (Pułtuska Gazeta Powiatowa, nr 24, 2007 r.)

Relacja z kontroli biblioteki przeprowadzonej w ramach nadzoru pedagogicznego przez Marię Adamczyk - wizytatora MKO w Warszawie. Na fot. zespół biblioteki, Pani wizytator i dyr. BP w Ciechanowie - Grażyna Brzezińska.

   
 Książki za darmo (internetowy portal Tygodnika Pułtuskiego, 2007 r.)

Anons o naszej akcji bookcrossingowej, dzięki której powstało wiele ciekawych księgozbiorów...

   Warto odwiedzić tę bibliotekę (Pułtuska Gazeta Powiatowa, nr 48, 2006 r.)

Artykuł prezentuje nasz bogaty księgozbiór i całą gamę usług dydaktycznych.


 

Zaczytany Pułtusk (Pułtuska Gazeta Powiatowa, nr 30, 2006 r.)

Notatka zachęcająca do spędzania czasu z książką i odwiedzania pułtuskich bibliotek. 


Dla nauczycieli i studentów (Tygodnik Pułtuski, nr 20, 2005 r.)

Artykuł ilustruje naszą pracę i ciekawie przedstawia rolę biblioteki pedagogicznej we wspomaganiu pracy bibliotek szkolnych.