Informacja nt. konkursu plastycznego "Gdy wirus zagraża... narysuj bibliotekarza" oraz regionalnej prezentacji multimedialnej "Moje etyczne drogowskazy", przeprowadzonych w Bibliotece zdalnie,
w trudnym czasie pandemii 
(Tygodnik Pułtuski nr 26 z 2020 r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorota

 

 

Informacja na temat kreatywnej pracy Doroty Karkowskiej, nauczycielki bibliotekarza, z wieloletnim doświadczeniem zwodowym
(Tygodnik Pułtuski nr 17 z 2020 r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podziękowania za współpracę, jakie podczas uroczystości 50-lecia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na ręce kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie Filii w Pułtusku Izabeli Kosiorek przekazała dyrektor Poradni, Agnieszka Kowalska
[http://www.ppppultusk.pl/2019/11/zoty-jubileusz-poradni.html; dostęp 10.12.2019 r.]   

 

 

Nauczyciel bibliotekarz Dorota Karkowska przewodniczącą komisji konkursowej
w Gminnym Przedszkolnym Konkursie Recytatorskim "Twórczy, zdrowy przedszkolak", zorganizowanym przez Miejskie Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku (Pułtuska Gazeta Powiatowa nr 43 z 2019 r., s. 16)

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie autorskie z Krzysztofem Wysockim (Pułtuska Gazeta Powiatowa nr 38 z 2019 r., s. 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentacja książki "Łzy życia" Krzysztofa Wysockiego w murach Domu Polonii (Tygodnik Pułtuski nr 39 z 2019 r., s. 32)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rada pedagogiczna na temat nauczania wartości przeprowadzona przez nauczycielki bibliotekarki: dr Izabelę Lachowską i Dorotę Karkowską dla nauczycieli i wychowawców SOSW im. Anny Karłowicz w Pułtusku.

(Tygodnik Pułtuski nr 2 z 2019 r., s. 5) 

 

"Matematycy dla Niepodległej" to miejska gra terenowa, z punktem zadaniowym w bibliotece pedagogicznej, zorganizowana przez p. Jolantę Wałachowską z PSP nr 4 w Pułtusku dla uczniów powiatu pułtuskiego
(Pułtuska Gazeta Powiatowa nr 41 z 2018 r., s. 26)