2 czerwca 2022 r. dzieci z klasy drugiej PSP nr 1 uczestniczyły w zajęciach kształtujących wartości, które poprowadziła Dorota Karkowska nauczyciel bibliotekarz.

Ideą tych zajęć było uwrażliwienie dzieci na potrzeby drugiego człowieka, zwierzęcia lub otaczającej nas przyrody. Czynienie dobra innym to wspaniała okazja by na chwilę zwolnić tempo, okazać swoją życzliwość, zrozumienie, uśmiech, radość i wiarę w drugiego człowieka. Dzięki dobrym uczynkom możemy zdziałać wiele, liczy się nawet ten najmniejszy. W obecnej rzeczywistości gdzie za naszą granicą toczy się wojna, pomoc, wsparcie i  współczucie  kolegom i koleżankom z Ukrainy to wartość nadrzędna.
Uczniowie w czasie zajęć wysłuchali opowiadania Białe ziele Małgorzaty Strzałkowskiej. Po czym wypowiadali się na temat swoich dobrych uczynków wobec innych. Odczytywali przygotowane przez prowadzącą cytaty i aforyzmy o dobroci i życzliwości. Podczas spotkania wykonali również pracę plastyczną: drzewo dobrych uczynków, które udekorowały sercami. Gry edukacyjne i zabawa na Magicznym Dywanie zakończyły wizytę w bibliotece.