Biblioteka oferuje swoim czytelnikom BIEŻĄCĄ PRENUMERATĘ CZASOPISM 
oraz następujące ROCZNIKI ARCHIWALNE:

           TYTUŁ                                                                           LATA

 1. Aura                                                                            2001 – 2012
 2. Biblioteka w Szkole                                                1994 - 2023 (oprócz I kwartału '23)
 3. Bibliotekarz                                                                2012
 4. Biologia w Szkole                                                      2000 - 2012
 5. Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej             2019 - 2023 
 6. Charaktery                                                               2001 – 2023 (oprócz I kwartału '23)
 7. Chemia w Szkole                                                      2000 - 2012 
 8. Dyrektor Szkoły                                                              2023 (oprócz I kwartału '23)
 9. Edukacja                                                                   1993-2012
 10. Fizyka w Szkole                                                         2000 - 2012       
 11. Geografia w Szkole                                                   2000 - 2011
 12. Głos Nauczycielski                                                 2020 - 2023 (oprócz I kwartału '23)
 13. Język Polski w Gimnazjum                                       2006 – 2012
 14. Język Polski w Liceum                                             2006 – 2012
 15. Język Polski w Szkole                                              2005 – 2012             
 16. Języki Obce w Szkole                                             2000 - 2022
 17. Kronika Sejmowa                                                  2020 - 2023
 18. Kwartalnik Pedagogiczny                                    1976 - 2023      
 19. Matematyka                                                             2000 - 2012
 20. Mazowsze                                                               2020 - 2022
 21. Meritum                                                                   2008
 22. Nauczanie Początkowe                                          2006 – 2010
 23. Niebieska Linia                                                       2000 – 2006
 24. Nowa Szkoła                                                           2000 - 2012
 25. Nowy Napis                                                                   2019 - 2023
 26. Polityka Społeczna                                                 2003 – 2012
 27. Polonistyka                                                             2000 - 2012 
 28. Praca Socjalna                                                       2009 – 2010
 29. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze             2000 - 2023 (oprócz I kwartału '23)
 30. Psychologia Społeczna                                          2009 - 2012
 31. Psychologia w Szkole                                            2005 – 2015 
 32. Remedium                                                            1999 – 2023
 33. Szkoła Specjalna                                                  2000 - 2023
 34. Świat Problemów                                                1999 – 2023
 35. Świetlica w Szkole                                                 2020 - 2022
 36. Tygodnik Pułtuski                                                2020 - 2023
 37. Wszystko dla Szkoły                                               2007 – 2013  
 38. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne                      2000 - 2022 (od nr 6/2022 tylko w wersji online)
 39. Wychowanie w Przedszkolu                              1996 - 2023 (oprócz I kwartału '23)
 40. Życie Szkoły                                                           2000 - 2023 (oprócz I kwartału '23)

xxx