Biblioteka oferuje swoim czytelnikom BIEŻĄCĄ PRENUMERATĘ CZASOPISM oraz następujące ROCZNIKI ARCHIWALNE:

           TYTUŁ                                                                               LATA

 1. Aura                                                                    2001 – 2012 (I kwartał)
 2. Biblioteka w Szkole                                                 1992 – 2012 (I kwartał), 2015 - 2020
 3. Biologia w Szkole                                               1955, 1957, 1959, 1961, 1963-2012 (I kwartał)
 4. Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej                    2010 – 2011, 2015 - 2020 
 5. Charaktery                                                                2001 – 2020
 6. Chemia w Szkole                                                    957-'61, 1963-2012 (I kwartał)
 7. Edukacja                                                                  1987, 1994-2012
 8. Fizyka w Szkole                                             1955-'58, 1960-61, 1963-2012 (I kwartał)        
 9. Geografia w Szkole                       1950, 1954-'56, 1958-59, 1962-'65, 1967-'73, 1975-2012 (I kwartał)
 10. Głos Nauczycielski                                                   1998, 2001-2011, 2013-2020
 11. Język Polski                                                               1961-'62, 1964-'89
 12. Język Polski w Gimnazjum                                       2005 – 2012 (I kwartał)
 13. Język Polski w Liceum                                             2006 – 2012 (I kwartał)
 14. Język Polski w Szkole                                              2005 – 2012 (I kwartał)             
 15. Język Rosyjski                                                         1959-'60, 1962-'64, 1967-'81, 1983-'86
 16. Języki Obce w Szkole                                              1977 – 2009, 2018-2020
 17. Kronika Sejmowa                                                2009 – 2011, 2014-2020
 18. Kultura Fizyczna                                                      1977 – 2011
 19. Kwartalnik Pedagogiczny                                1959, 1961, 1964, 1970-2009, 2011-2020      
 20. Matematyka                                                            1957, 1959-'60, 1963-2012 (I kwartał)
 21. Meritum                                                                   2008
 22. Nauczanie Początkowe                                2006 – 2011
 23. Niebieska Linia                                                        1999 – 2006
 24. Nowa Szkoła                                                           1965-'81, 1984-2012
 25. Oświata Dorosłych                                                   1979 – 1990
 26. Parki Narodowe                                                       2007 – 2008
 27. Plastyka w Szkole                                                    1968 – 2000
 28. Polityka Społeczna                                                   2003 – 2012 (II kwartał)
 29. Polonistyka                                                              1948-'55, 1964, 1966-2012
 30. Praca Socjalna                                                         2009 – 2010
 31. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze                  1967-'72, 1978-2020
 32. Psychologia Społeczna                                            2009 - 2012
 33. Psychologia w Szkole                                               2005 – 2015
 34. Psychologia Wychowawcza                                     1959-'61, 1965-'68, 1970-'72, 1974-'99
 35. Remedium                                                               1999 – 2020
 36. Ruch Pedagogiczny                                                  1964 – 1990
 37. Szkoła Specjalna                                                    1977, 1979-2020
 38. Świat Problemów                                        1999 – 2020
 39. Świetlica w Szkole                                                  2020 -
 40. Tygodnik Pułtuski                                                     2017-2020
 41. Wiadomości Historyczne                                         1959-'61, 1963-'65, 1967-2012 (II kwartał)
 42. Wszystko dla Szkoły                                                  2007 – 2013  
 43. Wychowanie Fizyczne i Sport                                  1977 – 2011 (I kwartał)
 44. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne                  (w latach: 1960, 1962-'88 pod nazwą Wychowanie
                                                                               Fizyczne i Higiena w Szkole) 1989-'90, 1994-2020
 45. Wychowanie Muzyczne w Szkole                            1968-'71, 1973-2012 (I kwartał)
 46. Wychowanie Techniczne w Szkole                           1964 – 2006
 47. Wychowanie w Przedszkolu                               1968-'72, 1974-'83, 1985-2020
 48. Życie Szkoły                                                      1970-'76, 1978-2020