Biblioteka oferuje swoim czytelnikom BIEŻĄCĄ PRENUMERATĘ CZASOPISM 
oraz następujące ROCZNIKI ARCHIWALNE:

           TYTUŁ                                                                           LATA

 1. Aura                                                                            2001 – 2012
 2. Biblioteka w Szkole                                                1994 - 2021
 3. Bibliotekarz                                                                2012
 4. Biologia w Szkole                                                      2000 - 2012
 5. Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej             2019 - 2021 
 6. Charaktery                                                               2001 – 2021
 7. Chemia w Szkole                                                      2000 - 2012 
 8. Edukacja                                                                   1993-2012
 9. Fizyka w Szkole                                                         2000 - 2012       
 10. Geografia w Szkole                                                   2000 - 2011
 11. Głos Nauczycielski                                                 2020 - 2021
 12. Język Polski w Gimnazjum                                       2006 – 2012
 13. Język Polski w Liceum                                             2006 – 2012
 14. Język Polski w Szkole                                              2005 – 2012             
 15. Języki Obce w Szkole                                            2000 - 2021
 16. Kronika Sejmowa                                                  2020 - 2021
 17. Kwartalnik Pedagogiczny                                    1976 - 2021      
 18. Matematyka                                                             2000 - 2012
 19. Mazowsze                                                               2020 - 2021
 20. Meritum                                                                   2008
 21. Nauczanie Początkowe                                          2006 – 2010
 22. Niebieska Linia                                                       2000 – 2006
 23. Nowa Szkoła                                                           2000 - 2012
 24. Nowy Napis                                                                   2019 - 2021
 25. Polityka Społeczna                                                 2003 – 2012
 26. Polonistyka                                                             2000 - 2012 
 27. Praca Socjalna                                                       2009 – 2010
 28. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze             2000 - 2021
 29. Psychologia Społeczna                                          2009 - 2012
 30. Psychologia w Szkole                                            2005 – 2015 
 31. Remedium                                                            1999 – 2021
 32. Szkoła Specjalna                                                  2000 - 2021
 33. Świat Problemów                                                1999 – 2021
 34. Świetlica w Szkole                                               2020 - 2021
 35. Tygodnik Pułtuski                                                2020 - 2021
 36. Wszystko dla Szkoły                                               2007 – 2013  
 37. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne                  2000 - 2021
 38. Wychowanie w Przedszkolu                              1996 - 2021
 39. Życie Szkoły                                                           2000 - 2021