UCZEŃ Z DYSLEKSJĄ I DYSGRAFIĄ
zestawienie bibliograficzne

Wydawnictwa zwarte:

 1. Balejko Antoni : Jak pokonać trudności w mówieniu, czytaniu i pisaniu : dla rodziców i nauczycieli. - Białystok : "Orthdruk", 2001
 2. Biała Monika : Przedszkolaki : co każdy rodzic i nauczyciel wiedzieć powinien. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2008
 3. Bogdanowicz Marta : Portrety nie tylko sławnych osób z dysleksją. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2008
 4. Bogdanowicz Marta : Ryzyko dysleksji : problem i diagnozowanie : skala ryzyka dysleksji wraz z normami dla klas 0 i I. - Gdańsk : "Harmonia", 2005
 5. Czego obawiają się ludzie? : współczesne zagrożenia społeczne : diagnoza i przeciwdziałanie / pod red. nauk. Marii Libiszowskiej-Żółtkowskiej. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2007
 6. Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu : poradnik metodyczny do terapii dzieci dyslektycznych / Krystyna Grabałowska [et al.]. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2005
 7. Dawid Dorota : Rozwijanie kreatywności uczniów dyslektycznych na lekcjach języka polskiego w klasach 4-6 szkoły podstawowej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2004
 8. Dysleksja : problem znany czy nieznany? / red. Małgorzata Kostka-Szymańska, Grażyna Krasowicz-Kupis. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007
 9. Dysleksja rozwojowa : perspektywa psychologiczna : praca zbiorowa / pod red. Grażyny Krasowicz-Kupis. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2006
 10. Dysleksja w kontekście nauczania języków obcych / pod red. Marty Bogdanowicz i Marioli Smoleń. - Gdańsk : "Harmonia", 2004
 11. Gąsowska Teresa, Pietrzak-Stępkowska Zofia : Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994
 12. Górniewicz Ewa : Pedagogiczna diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, [2005]
 13. Grzelachowska Helena : Naucz się żyć z dysleksją, bo z dysleksji się nie wyrasta : przewodnik dla pedagogów, terapeutów, rodziców oraz osób zainteresowanych dysleksją - Warszawa : Wydawnictwo Seventh Sea, 2008
 14. Jak przezwyciężać trudności w nauce : praca zbiorowa / pod red. Alicji Giermakowskiej i Anety Jałowieckiej. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2008
 15. Krasowicz-Kupis Grażyna : Psychologia dysleksji. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
 16. Kujawa Ewa, Kurzyna Maria : Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 [osiemnastu] struktur wyrazowych. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994
 17. Makarewicz Renata : Dysleksja w opinii językoznawcy : składnia zdania w wypowiedziach pisemnych uczniów dyslektycznych. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2006
 18. Osobowość a procesy psychiczne i zachowanie : praca zbiorowa / pod red.Bogdana Wojciszke i Mieczysława Plopy. - Kraków : "Impuls", 2003
 19. Pietras Izabela : Dysortografia - uwarunkowania psychologiczne. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2008
 20. Psychologia trudności arytmetycznych u dzieci. Doniesienia z badań / red. nauk. Urszula Oszwa. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008
 21. Rentflejsz-Kuczyk Amelia : Jak pomóc dzieciom dyslektycznym? : poradnik dla nauczycieli i rodziców. - Warszawa : Wydawnictwo Juka, 1999
 22. Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju / pod red. nauk. Marty Bogdanowicz i Małgorzaty Lipowskiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" ; Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2008
 23. Selikowitz Mark : Dysleksja i inne trudności w uczeniu się. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 1999
 24. W kręgu specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania / pod red. nauk. Mariana Sinicy i Anety Rudzińskiej-Rogoży ; Uniwersytet Zielonogórski. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005
 25. Waszkiewicz Elżbieta : Zestaw ćwiczeń do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci przedszkolnych. Jastrząb Jadwiga : Usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych dzieci dyslektycznych. Jastrząb Jadwiga : Gry i zabawy w terapii pedagogicznej. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 2002
 26. Zakrzewska Barbara : Trudności w czytaniu i pisaniu : modele ćwiczeń. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996

 Wydawnictwa ciągłe:

 1. Bentowski Piotr : Poczucie kontroli u osób z dysleksją // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. – 2004, nr 5, s. 29-32
 2. Bieleń Barbara : Diagnoza i ocena w profilaktyce dysleksji // Wychowanie w Przedszkolu. – 2004, nr 9, s. 20-25
 3. Bocheńska Magdalena : Ryzyko dysleksji // Życie Szkoły. – 2005, nr 9, s. 41-47
 4. Bogdanowicz Katarzyna : Dysleksja a nauczanie języków obcych // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 2, s. 81-93
 5. Bogdanowicz Katarzyna : Dysleksja a nauczanie języków obcych : Cz.II. Jak zorganizować pracę z uczniem dyslektycznym // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 4, s.111-122
 6. Bogdanowicz Katarzyna : Dyslektycy pod szczególną opieką // Psychologia w Szkole. – 2006, nr 1, s. 77-85
 7. Brągiel Ewa : Praca z uczniem dyslektycznym na lekcjach języka polskiego // Języki Obce w Szkole. Angielski. Francuski. Niemiecki. Łacina. – 2004, nr 1, s. 19-25
 8. Brzezińska Anna : Ocena ryzyka dysleksji w wieku przedszkolnym przez rodziców i jej uwarunkowania // Edukacja. – 2004, nr 4, s. 39-54
 9. Bulińska Kinga : Dysleksja i ruch // Życie Szkoły. – 2006, nr 4, s. 38-40
 10. Chmurzyński Bogusław : Mnemotechniki w terapii dysortografii // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. – 2001, nr 10, s. 34-38
 11. Cieszyńska Jagoda : Dysleksja jako problem linearnych przekształceń // Polonistyka. - 2009, nr 8, s. 18-22
 12. Czaja Natalia : "Dyslektyczne implikacje” // Remedium. – 2012, nr 4, s. 22-23
 13. Dąbrowska Anna : Komputerowe wspomagania osób z dysleksją na świecie i w Polsce // Szkoła Specjalna. – 2002, nr 4, s. 229 –235
 14. Dąbrowska Małgorzata : O dysleksji // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. – 2001, nr 5, s. 35-40
 15. Frączak Irena : Dziecko dyslektyczne w klasie szkolnej // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. – 2003, nr 7, s. 46-47
 16. Furmaga Lesław : Ortofrajda - zabawa dydaktyczna dla dzieci z trudnościami w poprawnym pisaniu // Życie Szkoły. – 2008, nr 1, s. 54-57
 17. Gibas Edyta : Jak pracować z dzieckiem dyslektycznym ? // Życie Szkoły. – 2002, nr 7, s. 430-433
 18. Glinka Anna Magdalena : Moja praca z dzieckiem ryzyka dysleksji // Życie Szkoły. – 2007, nr 3, s. 38-42
 19. Grabowska Anna : Dysleksja, płeć i tran // Charaktery. - 2004, nr 12, s. 27-28
 20. Iskierka - Kasperek Ewa : Problemy uczniów z dysleksją // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 2, s. 101-108
 21. Jałowiecka Aneta : O dysleksji... optymistycznie // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 2, s. 29-36
 22. Jałowiecka Aneta : Specjalne potrzeby edukacyjne do kwadratu, czyli o poszukiwaniu zdolności twórczych uczniów z dysleksją // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 3, s. 48-58
 23. Jałowiecka Aneta : W trosce o bezpieczeństwo emocjonalne uczniów dyslektycznych // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 3, s. 46-57
 24. Jałowiecka Aneta : Znaczenie współudziału rodziców w terapii dziecka z dysleksją // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 2, s. 54-60
 25. Jankowska Mariola : Trudności uczniów w pisaniu i czytaniu // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. – 2001, nr 10, s. 19-23
 26. Jaworska Ewa : Uczniowie z dysgrafią ( rozmowa z rodzicami) // Życie Szkoły. – 2001, nr 4, s. 244-248
 27. Jędryszek- Geisler Aleksandra : Uczeń z dysgrafią // Życie Szkoły. - 2010, nr 9, s. 39-41
 28. Kańtoch Barbara : Praca korekcyjno - kompensacyjna z dziećmi dyslektycznymi // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. – 2000, nr 1, s. 35-36
 29. Korendo Marta : Dysleksja - problem cywilizacyjny // Polonistyka. - 2009, nr 8, s. 51-53
 30. Korendo Marta : Dysleksja zostaje na całe życie // Życie Szkoły. - 2013, nr 3, s. 4-7
 31. Kowalińska Barbara : Dysleksja u dzieci // Dyrektor Szkoły. – 2007, nr 4, s. 35-37
 32. Kozienko-Szczerbak Marta : Uczeń dyslektyczny wobec lektur szkolnych // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI 2008/2009, nr 3, s. 33-42
 33. Krasowicz - Kupis Grażyna : Zaburzenie rozwoju językowego a dysleksja // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 2, s. 85-94
 34. Kwaśniewska Małgorzata, Lipiec Justyna : Postawy rodziców wobec trudności dzieci w nauce pisania. Propozycja zajęć warsztatowych z rodzicami dzieci dysgraficznych // Nauczanie Początkowe. – 2007, nr 2, s. 50-55
 35. Lipińska Katarzyna : Dysleksja u dzieci uzdolnionych muzycznie // Szkoła Specjalna. – 2008, nr 2, s. 100-106
 36. Łażewska Helena : Problemy młodzieży z objawami dysortografii // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. – 1999, nr 2, s. 24-25
 37. Maciarz Aleksandra, Dutka Ewa : Społeczne przystosowanie dzieci z ryzykiem dysleksji w klasach I- III // Szkoła Specjalna. – 2000, nr 5, s. 227-234
 38. Marek Elżbieta : Terapia dysortografii // Życie Szkoły. – 2008, nr 1, s. 62-64
 39. Miękus Grażyna : Czy zawsze dysortografia? // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. – 2001, nr 10, s. 23-24
 40. Morawska Karolina : Pomóż dziecku poprosić o pomoc // Życie Szkoły. - 2012, nr 6, s. 28-30
 41. Odowska-Szlachcic Bożena : Znaczenie diagnozy // Życie Szkoły. – 2007, nr 7, s. 44-49
 42. Pawlak Agnieszka : Mamy epidemię dyslektyczną? // Nowa Szkoła. – 2007, nr 10, s. 8-15
 43. Poświatowska Monika : Praca z uczniem dyslektycznym // Matematyka. – 2004, nr 2, s. 30-31
 44. Rajewicz Danuta : Jak pracować z uczniem dyslektycznym w szkole średniej? // Polonistyka. – 2007, nr 9, s. 55-60
 45. Rączka Katarzyna : Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu // Nowa Szkoła. – 2006, nr 6, s. 8-12
 46. Rechnio Beata : Trudności w pisaniu i czytaniu // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 12, s. 16 -17
 47. Sęcińska Joanna : Dzieci ryzyka dysleksji - problemy diagnozy i terapii // Życie Szkoły. – 2005, nr 2, s. 44-45
 48. Szachniuk-Albowicz Paulina : Dysleksja okiem pedagoga // Dyrektor Szkoły. – 2007, nr 10, s. 42- 44
 49. Szufnarowska Monika : Głos językoznawcy w sprawie dysleksji // Polonistyka. – 2007, nr 9, s. 61-64
 50. Szymaniak Alina : Przyczyny i konsekwencje zbyt późnego rozpoznania dysleksji // Życie Szkoły. – 2003, nr 6, s. 374-375
 51. Szymankiewicz Elżbieta : Dysleksja. Lepiej zapobiegać niż leczyć // Wychowanie w Przedszkolu. – 2007, nr 6, s. 32-35
 52. Szymankiewicz Elżbieta : Lepiej zapobiegać niż leczyć. Dysgrafia // Wychowanie w Przedszkolu. – 2007, nr 8, s. 44-46
 53. Szymoniak Beata : Kiedy nie diagnozujemy dysleksji // Nowa Szkoła. – 2004, nr 6, s. 17
 54. Wyględowska Emilia : Dziecko dyslektyczne z zaniżoną samooceną w bibliotece szkolnej // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 5, s. 8-10
 55. Wypych Agnieszka : Strategie czytania w dysleksji // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 2, s. 95-100
 56. Zakrzewska Barbara : O metodzie wielofunkcjonalnego działania w procesie edukacji dziecka dyslektycznego // Życie Szkoły. – 2001, nr 1, s. 13-19