STRES W ŻYCIU CZŁOWIEKA
zestawienie bibliograficzne

Wydawnictwa zwarte:

 1. 1.Bliżej serca : zdrowie i emocje
 2. 2.Bryant Richard A., Harvey Allison G. : Zespół ostrego stresu : teoria, pomiar, terapia. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2003
 3. 3.Byra Stanisław, Parchomiuk Monika : Osobowościowe i społeczne uwarunkowania radzenia sobie ze stresem przez studentów pierwszego roku. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, [2008]
 4. 4.Everly Jr George S., Rosenfeld Robert : Stres : przyczyny, terapia i- Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1992
 5. 5.Frost Peter J. : Toksyczne emocje w pracy i jak sobie z nimi radzić. - Warszawa : CeDeWu, 2008
 6. 6.Galicka-Płachta Izabela Renata : Stres w szkole : jak potwora uczynić- Białystok : Studio Astropsychologii, 2005
 7. 7.Gerrig Richard J., Zimbardo Philip G. : Psychologia i życie. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006
 8. 8.Greenstone James L., Leviton Sharon C. : Interwencja- Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004
 9. 9.Gutmann Joanna : Jak sobie radzić ze stresem? - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2003
 10. 10.Hamer Hanna : Zgoda w rodzinie, czyli dobre dialogi. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007
 11. 11.Hobfoll Stevan E. : Stres, kultura i społeczność : psychologia i filozofia stresu. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006
 12. 12.Kmiecik-Baran Krystyna : Mobbing - zagrożenie współczesnego miejsca pracy. - Gdańsk : Pomorski Instytut Demokratyczny, 2004
 13. 13.Komórki roślinne w warunkach stresu. T. 1, Komórki in vivo. Cz. 1, Warunki naturalne/ pod red. Adama Woźnego, Krystyny Przybył. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2004
 14. 14.Komórki roślinne w warunkach stresu. T. 1, Komórki in vivo.
 15. 15.Komórki roślinne w warunkach stresu. T. 2, Komórki in vitro
 16. 16.Kozielecki Józef : Psychologia nadziei. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", cop. 2006
 17. 17.Kretschmann Rudolf : Stres w zawodzie- Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004.
 18. 18.Łosiak Władysław : Psychologia stresu. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2008
 19. 19.Maslach Christina, Leiter Michael P. : Prawda o wypaleniu zawodowym : co zrobić ze stresem w- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011
 20. 20.Ogińska-Bulik Nina : Osobowość typu D : teoria i badania. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009
 21. 21.Ogińska-Bulik Nina : Stres zawodowy u policjantów : źródła - konsekwencje - zapobieganie. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2003
 22. 22.Ogińska-Bulik Nina : Stres zawodowy w zawodach usług społecznych : źródła, konsekwencje,- Warszawa : Difin, 2006
 23. 23.Oniszczenko Włodzimierz : Stres to brzmi groź- Warszawa : "Żak", 1998
 24. 24.Stochmiałek Jerzy : Przezwyciężanie kryzysów życiowych przez osoby dorosłe. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2009
 25. 25.Pecyna Maria Bogumiła : Instrumentalizacja badań psychologicznych techniką CapScan EEG/EMG. - Warszawa : "Żak", 1999
 26. 26.Psychologia/ red. Michael Lewis, Jeannette M. Haviland-Jones. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005
 27. 27.Psychologia : podręcznik akademicki. T. 3, Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii/ red. nauk. Jan Strelau. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003
 28. 28.Selye Hans : Stres okiełznany. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978
 29. 29.Stres zawodowy : charakterystyka psychologiczna wybranych zawodów/ red. nauk. Jan F. Terelak. - Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2007
 30. 30.Strelau Jan : Temperament jako regulator zachowania : z perspektywy półwiecza badań. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006
 31. 31.Terelak Jan F. : Człowiek i stres : koncepcje, źródła, reakcje, radzenie sobie, modyfikatory. - Warszawa ; Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Branta, 2008
 32. 32.Widerszal-Bazyl Maria : Stres w pracy a zdrowie czyli o próbach weryfikacji modelu Roberta Karaska oraz modelu: wymagania, kontrola, wsparcie. – Warszawa : Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, 2003
 33. 33.Wrona-Polańska Helena : Zdrowie jako funkcja twórczego radzenia sobie ze stresem : psychologiczne mechanizmy i uwarunkowania zdrowia w zawodzie nauczyciela. - Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2003
 34. 34.Wsparcie społeczne, stres i zdrowie
 35. 35.Zimbardo Philip G., Johnson Robert L., McCann Vivian : Psychologia : kluczowe koncepcje. 5, Człowiek i jego środowisko. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010


Wydawnictwa ciągłe:

 1. 1.Benisz Henryk : Stres w zawodzie nauczyciela i podstawowe zasady zdrowego życia// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 1997, nr 5, s. 207-212
 2. 2.Borecka-Biernat Dorota : Uczeń w// Psychologia w Szkole. – 2009, nr 1, s. 5-12
 3. 3.Brzezińska Anna : Świeczka na stres // Charaktery. - 2007, nr 1, s. 68-69
 4. 4.Chojnacka Wiesława : Stres – szkodzi czy pomaga? // Życie Szkoły. – 2004, nr 6, s. 36 – 37
 5. 5.Gacek Maria : Aktywność rekreacyjna a kondycja psychofizyczna// Kultura Fizyczna. – 2000, nr 7/8, s. 13-14
 6. 6.Gruszczyńska Ewa : Stres w pracy nauczyciela // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 1, s. 131-136
 7. 7.Grygier Urszula : O stresie, wychowaniu i// Nowa Szkoła. - 2001, nr 4, s. 31-64
 8. 8.Guszkowska Monika : Stres egzaminacyjny u studentek pedagogiki. Zmiany nastroju / Psychologia Wychowawcza. – 1999, nr 4, s.331-339
 9. 9.Hamer Hanna : Żeby stres mniej dokuczał // Psychologia w Szkole. – 2012, nr 2, s. 48-51
 10. 10.Hryniewicka Anna : Problematyka oceny efektywności radzenia sobie w sytuacji stresowej // Edukacja. – 2006, nr 1, s. 40-48
 11. 11.Jacennik Barbara : Aby stresu było mniej // Psychologia w Szkole. – 2007, nr 3, s. 89-96
 12. 12.Janowska Janina : Nauczyciel może pomóc // Psychologia w Szkole. – 2011, nr 3, s. 31-34
 13. 13.Jelonkiewicz Irena : Spostrzegane wsparcie, a występowanie stresu rodzinnego wśród młodzieży // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2008, nr 4, s. 171-193
 14. 14.Kluczyńska Sylwia // O stresie i sposobach radzenia sobie z nim // Niebieska Linia. – 2003, nr 5, s. 22-24
 15. 15.Kotwicka Bogna : Fascynacja czy stres? // Nowa Szkoła. - 2000, nr 2, s. 17-18
 16. 16.Krochmalska-Gawrosińska Ewa : Stres w zawodzie// Życie Szkoły. – 2006, nr 2, s. 61-62
 17. 17.Krzeszowiak Anna : Jak radzić sobie ze stresem? Scenariusz lekcji wychowawczej // Biologia w Szkole. – 2002, nr 4, s. 232- 236
 18. 18.Kulczyńska Sylwia : O stresie i sposobach radzenia sobie z nim // Niebieska Linia. – 2003, nr 5, s. 22-24
 19. 19.Lęk, stres, fobia: wybór bibliografii / oprac. M. Fedorowicz-Nalaskowa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 1, s. 46-47
 20. 20.Matkiewicz Mieczysława : Stres oswojony // Nowa Szkoła. - 2001, nr 3, s. 23-24
 21. 21.Olszewski Jacek K. : Osobowość a stres // Remedium. – 2002, nr 7-8, s. 26-27
 22. 22.Olszewski Jacek K. : Stres a wydarzenia życiowe // Remedium. - 2002, nr 9, s. 14-15
 23. 23.Oszwa Urszula : Zespół stresu pourazowego u dzieci // Remedium. – 2003, nr 1, s. 10 – 12
 24. 24.Paszkiewicz Aneta : Spokojnie, to tylko stres // Psychologia w Szkole. – 2011, nr 3, s. 106-111
 25. 25.Seul-Michałowska Sylwia : Wsparcie emocjonalne rodziców w rozwoju// Nowa Szkoła. - 2000, nr 2, s. 30-33
 26. 26.Sofulak Magdalena, Pohorecka Ina : Stres pod kontrolą // Psychologia w Szkole. – 2007, nr 2, s. 21-28
 27. 27.Sokołowska Ewa : Stres można ujarzmić // Psychologia w Szkole. – 2008, nr 2, s.31-40
 28. 28.Sopel Anna : Mózg w// Charaktery. – 2006, nr 2, s. 52-53
 29. 29.Tucholska Stanisława : Stres zawodowy u nauczycieli : poziom nasilenia i symptomy// Psychologia Wychowawcza. – 1999, nr 3, s. 227-236
 30. 30.Wawelska-Paprocka M. Sytuacje stresowe w szkole // Edukacja. - 1999