Biblioterapia i bajkoterapia
zestawienie bibliograficzne

         Wydawnictwa zwarte

Biblioterapia w praktyce : poradnik dla nauczycieli, wychowawców terapeutów / pod red. Eweliny J. Koniecznej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2006

 

Brett, Doris : Bajki, które leczą. Cz. 1. Gdańsk : GWP, 2006

 

Brett, Doris : Bajki, które leczą. Cz. 2. Gdańsk : GWP, 2005

 

Degl'Innocenti Fulvia : Dlaczego tatuś krzyczy? ; konsultacja merytoryczna ; Maria Molicka. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2007

 

Eichelberger, Wojciech, Suchowierska Agnieszka : Bajka to życie albo z jakiej jesteś bajki : historie zmyślone opatrzone pomocnym komentarzem . - Warszawa : Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, 2008

Handford, Olga, Karola, Wiesław : Bajka w twórczym rozwoju i arteterapii. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009

Kozłowska, Anna : Zaczarowane bajki, które leczą dla dzieci i dorosłych. - Warszawa : Wydaw. Akademickie „Żak”, 2007

 

Mikita, Anna : Opowiadania terapeutyczne. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2008

 

Szeliga, Katarzyna : Historia Guziołka czyli Jak tworzyć i wykorzystywać bajki i opowiadania w biblioterapii oraz rozwoju twórczej aktywności dziecka w wieku przedszkolnym : poradnik dla dzieci, rodziców nauczycieli. - Kraków : Oficyna wydawnicza „Impuls”, 2005

 

 Wydawnictwa ciągłe

Białoń-Siuda, Alicja, Lewandowska, Monika : Adaptacja uczniów klasy I szkoły podstawowej do środowiska szkolnego: program wychowawczy z elementami biblioterapii // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 5, s. 20-21

 

Błaszczyk – Smolec, Aneta : Edukacja czytelnicza, a biblioterapia // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 6, s. 4-5

 

Borawska, Marianna : Terapeutyczna rola utworu literackiego, możliwości jej wykorzystania w pracy bibliotekarzy // Biblioteka w Szkole. - 1994, nr 2, s. 5-9

Borecka, Irena : Biblioterapia w szkole, czyli o doskonaleniu nauczycieli bibliotekarzy // Biblioteka w Szkole. - 2000, nr 9, s. 22-23

 

Borecka, Irena : Elementy biblioterapii w domach dziecka // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. - 1995, nr 9, s. 25-27

 

Bukowska, Iwona : Pracownie biblioterapeutyczne są potrzebne // Biblioteka w Szkole. - 1998, nr 6, s. 22

 

     Chachuła, Maria : Każdy z nas jest wyjątkowy! : program zajęć   dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 11, s. 8-10

 

Chmielewska, Olga : Biblioterapia // Życie Szkoły. - 2005, nr 10, s. 29-31

 

Cicho – Piasecka, Małgorzata : Baśnioterapia w rehabilitacji dzieci upośledzonych umysłowo // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 1, s. 53-58

 

Cybulska, Ewa : Biblioterapia jako metoda pedagogiki specjalnej- seminarium WSPS // Szkoła Specjalna. - 1997, nr 3, s. 176-177

 

Gajek, Grażyna : Haiku – słowa – motyle, słowa – kropelki rosy, słowa – szum strumyka : przykłady poezjoterapii // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 4, s. 13-14

 

Gajek, Grażyna : Książka prostuje kręte ścieżki życia : program biblioterapeutyczny dla uczniow klas V i VI szkoły podstawowej // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 4, s. 10-12

 

Gajek, Grażyna : Na niepowodzenia w szkole – magiczna moc bajkoterapii : scenariusz zajęć z wykorzystaniem Bajki o mróweczce Marii Molickiej // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 5, s. 15-16

 

Gajek, Grażyna : Wysyłaj ludziom eksperymentalne sygnały dobra : scenariusz zajęć na podstawie fragmentu powieści Małgorzaty Musierowicz „Kwiat kalafiora”// Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 6, s. 18-19

 

Gromek, Renata : Bajkoterapia w szkole podstawowej // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 12, s. 5-6

 

Gromek, Renata : Rozmowa z innymi. scenariusz biblioterapeutyczny // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 12, s. 7

Gromek, Renata : Rozmowa z samym sobą. Scenariusz biblioterapeutyczny // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 12, s. 6-7

 

Gryniuk – Toruń, Iwona : Czytanie jako klucz do świata // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 4, s. 73-76

Grzybowiska, Adela : Opowiadamy bajki metodą Carla Orffa // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 2, s. 102-103

 

Jasiak, Elżbieta : Program biblioterapii dla ucznia z nauczycielem indywidualnym // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 12, s. 11-13

 

John, Katarzyna : Frant z Czubkiem. Warsztaty z biblioterapii // Biblioteka w Szkole. - 2011. nr 1, s. 18-19

 

John, Katarzyna : Igła do cerowania. Czyli dobrze mieć poczucie własnej wartości. Scenariusz baśnioterapii // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 12, s. 14-15

 

John, Katarzyna : Księżniczka na ziarnku grochu. Czyli o prawdzie w życiu. Scenariusz baśnioterapii // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 12, s. 14

 

Klein, Aldona : Książka – zabawka w biblioterapii. Wychowanie w Przedszkolu 2011 nr 1 s. 27-28

 

Konopnicka, Iwona : Terapia czytelnicza // Życie Szkoły. - 2007, nr 5, s. 12-16

 

Kramarczyk, Ewa : Bajki szczególne, bajki terapeutyczne // Życie Szkoły. - 2007, nr 10, s. 10-13

 

Labryga, sonia : Biblioterapia w pracy domu dziecka. Problemy Opiekuńczo – wychowawcze 2005 nr 8 s. 36-37

 

Michalska, Ewa : Biblioterapia może pomóc : zestawienie bibliograficzne w wyborze // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 2, s. 27

 

Molicka, Maria : Bajka jako metoda redukcji lęku u dzieci // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 1, s. 40-44

 

Molicka, Maria : Bajki terapeutyczne // Życie Szkoły. - 2004, nr 2, s. 9-14

 

Molicka, Maria : Baśniowa terapia // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 4, s. 63-71

 

   Niedźwiecka, Maria : Biblioterapia jako jedna z metod kształtowania osobowości dziecka z upośledzeniem umysłowym na lekcjach języka polskiego // Szkoła Specjalna. - 1992, nr 4, s. 211-214

 

Siwek, Teresa : Zajęcia z uczniem upośledzonym umysłowo // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 11, s. 12

 

Szefler, Elżbieta : Biblioterapia w przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. - 2010, nr 8, s. 35-47

 

Świerczyńska, Mariola : Biblioterapia. Szkolenie dla nauczycieli // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 12, s. 13-15

 

Tomisk, Ewa : Biblioterapia jako metoda pedagogiki specjalnej : (podsumowanie programu z lat 1989-1996) // Szkoła Specjalna. - 1998, nr 1, s. 16-20

 

Wnęk, Joanna : O bajkoterapii // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. - 2004, nr 9, s. 56-58

 

Wyględowska, Emilia : Biblioterapia w edukacji dziecka niepełnosprawnego intelektualnie // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 6, s. 12-14

 

Wyględowska, Emilia : Co znaczy opiekować się kimś? : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 11, s. 11-12

 

Wyględowska, Emilia : Księżniczka : scenariusze zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas 0-I szkoły podstawowej // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 9, s. 14-15

 

Zawadzka, Renata : Zajęcia biblioterapeutyczne : opis i analiza przypadku // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 5, s. 16