ASPIRACJE i plany życiowe młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
zestawienie bibliograficzne

 

Wydawnictwa zwarte:

 1. Bednarczyk-Jama Natalia : Aspiracje edukacyjno-zawodowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2008
 2. Ciżkowicz Barbara : Wyuczona bezradność młodzieży. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2009
 3. Dyrda Mirosław Jan : Pedagogika społeczna : o aspiracjach, jakości i sensie życia ; Akademia Podlaska. Wydział Humanistyczny ; Siedleckie Towarzystwo Naukowe. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2009
 4. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka ; aut. 1 t. Krystyna Ablewicz et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2003
 5. Hajduk Barbara : Socjalizacja studentów : badania panelowe studentów z Zielonej Góry. - Warszawa : "Żak", 2003
 6. Inspiracje i kierunki myślenia o edukacji w dobie jej reformowania : praca zbiorowa / pod red. Włodzimierza Prokopiuka. - Olecko : Wszechnica Mazurska, 2001
 7. Jarosz Maria : Bariery życiowe młodzieży. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1986
 8. Katra Grażyna : Aktywność prospektywna młodzieży. - Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, 2008
 9. Kołodziejska Elżbieta : Jacy jesteśmy? : gimnazjaliści o sobie, rodzicach i nauczycielach. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak" Teresa i Józef Śniecińscy, cop. 2007
 10. Kwalifikacje zawodowe na współczesnym rynku pracy / pod red. Stefana M. Kwiatkowskiego ; Instytut Badań Edukacyjnych. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2004
 11. Musialska Kinga : Aspiracje życiowe młodzieży stojącej u progu dorosłości. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010
 12. Polska młodzież - zaburzenia, zagrożenia w aktualnej rzeczywistości społecznej / pod red. Teresy Sołtysiak i Małgorzaty Karwowskiej. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2001
 13. Sikora Ewa: (Nie)realne marzenia? : aspiracje życiowe młodzieży z osiedli byłych PGR-ów. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2006
 14. Wróblewska Walentyna : Aspiracje edukacyjne studentów. - Białystok : "Trans Humana", 2001
 15. Zahorska Marta, Papiór Elżbieta, Roszkowska Martyna : Obywatele czy poddani? – Warszawa : Wydaw. Akademickie „Żak”, 2009

Wydawnictwa ciągłe:

 1. Arabczyk Joanna : O wartościach, celach i obawach młodzieży licealnej (na podst. badań) // Nowa Szkoła. – 2009, nr 1, s. 48-51
 2. Bogaj Małgorzata : Przemiany aspiracji edukacyjnych młodzieży (1945-2004) // Edukacja. - 2005, nr 3, s. 38-45
 3. Bukowska Beata : Aspiracje, cele i plany życiowe młodzieży // Biblioteka w Szkole. – 1999, nr 5, s. 26-27
 4. Frączek Zofia : Aspiracje życiowe, a wartości uczniów szkół średnich // Nowa Szkoła. - 2009, nr 1, s. 41-47
 5. Jastrzębska Lidia : Polskie aspiracje edukacyjne w latach 1993-2009 // Nowa Szkoła. - 2009, nr 6, s. 4-13
 6. Katra Grażyna : Charakterystyka planów życiowych młodzieży // Kwartalnik Pedagogiczny. – 1994, nr 4, s. 99-118
 7. Kozłowski Tomasz : Czego boja się maturzyści // Psychologia w Szkole . – 2012, nr 1, s. 66-73
 8. Łagoda Agnieszka : Sytuacja dzieci i młodzieży na Pomorzu Środkowym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1999, nr 3, s. 22-24
 9. Malec Anna, Lipiec Małgorzata : Aspiracje życiowe młodzieży wiejskiej // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. – 2007, nr 5, s. 51-54
 10. Mrówka Agnieszka : Wzory sukcesu życiowego preferowane przez młodzież i ich wzajemne związki / Agnieszka Mrówka // Edukacja. – 2004, nr 4, s. 67-76
 11. Ostałowska Danuta : Dokąd zmierzają? – dążenia życiowe współczesnej młodzieży // Nowa Szkoła. – 2008, nr 6, s. 44-45
 12. Parzęcki Ryszard : Wybory zawodowo edukacyjne młodzieży w stadium dorastania // Edukacja. – 2001, nr 4, 53-60
 13. Porożyński Henryk : Aspiracje zawodowe bezrobotnych absolwentów po wejściu Polski do Unii Europejskiej // Edukacja. - 2005, nr 2, s. 20-25
 14. Porożyński Henryk : Aspiracje życiowe młodzieży // Edukacja. – 2001, nr 4, s. 60-66
 15. Romanek Danuta : Odważni czy bezradni wobec własnej przyszłości? // Nowa Szkoła. – 2008, nr 3, s. 51-54
 16. Skura Piotr : Dyplom to przyszłość // Głos Nauczycielski. – 2012, nr 50, s. 4
 17. Tomczak Jolanta : O aspiracjach młodzieży wiejskiej // Polityka Społeczna. – 2003, nr 3, s. 37-38
 18. Warzywoda-Kruszyńska Wielisława : Polska bieda; rozm. przepr. Krzysztof Karbowiak // „Głos Nauczycielski. – 2008, nr 51, s. 10
 19. Wawrzczak - Gazda Anna : Aspiracje młodzieży deklarującej przynależność do subkultur // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2012, nr 3, s. 34-40
 20. Wołk Marzena : Aspiracje edukacyjne uczniów szkół średnich a ich miejsce zamieszkania // Nowa Szkoła. – 2006, nr 1, s. 44-51