Piotr Skarga
Zestawienie bibliograficzne
 

Piotr Skarga herbu PawężaSJ, inna forma nazwiska: Piotr Powęski, mylnie: Pawęski (ur. 2 lutego 1536 wGrójcu, zm. 27 września 1612 w Krakowie) – polski jezuitateologpisarz i kaznodzieja, czołowy polski przedstawiciel kontrreformacjikaznodzieja nadworny Zygmunta III Wazyrektor Kolegium Jezuitów w Wilnie, pierwszy rektor Uniwersytetu Wileńskiego.

Bibliografia podmiotu

Piotr Skarga : Kazania sejmowe ; oprac. Janusz Tazbir ; przy współudz. Mirosława Korolki. - Wyd. 7. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 2008

Bibliografia przedmiotu

Chrzanowski Ignacy : Historia literatury niepodległej Polski (965-1795) : (z wypisami). - Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1971. - s. 256-271

 Jan Matejko / Janusz Maciej Michałowski. - Wyd. 2. - Warszawa : "Arkady" ; Berlin : Henschelverlag ; Budapeszt : "Corvina", 1984

Kleiner Juliusz : Zarys dziejów literatury polskiej. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972. - s. 81-86

Krzyżanowski Julian : Dzieje literatury polskiej. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1979. - s. 65-71

Literatura polska. T. 1, Od średniowiecza do oświecenia / Zdzisław Libera, Jadwiga Pietrusiewiczowa, Jadwiga Rytel. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. - s. 135-136

Janusz Tazbir : Piotr Skarga : szermierz kontrreformacji . - Wyd. 2. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1983

Ziomek Jerzy : Renesans. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001. - s. 401-410

 

Artykuły z czasopism

Malinowska Marta Katarzyna : Piotr Skarga.  Test wiedzy // Poradnik Bibliotekarza. - 2012, nr 3, s. 38-39

Szostkiewicz Adam : Dwie legendy księdza Skargi // Polityka. - 2012, nr 1, s. 74-79