BEZPIECZEŃSTWO DZIECI W SZKOLE I POZA SZKOŁĄ
Zestawienie bibliograficzne w wyborze


WYDAWNICTWA ZWARTE


Danilewska, Joanna : Agresja u dzieci – szkoła porozumienia. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002

Gebauer, Karl : Mobbing w szkole ; przeł. Anna Malinow. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2007

Góralczyk, Ewa : Moje dziecko w szkole : poradnik dla rodziców i wychowawców. -Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2008

Guerin, Suzanne, Henness, Eilis ; przekład Jarosław Rybski : Przemoc i prześladowanie w szkole : skuteczne przeciwdziałanie agresji wśród młodzieży. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004

Klus-Stańska, Dorota, Nowicka, Marzena : Bezpieczeństwo dzieci : scenariusze zajęć dla rodziców i nauczycieli. – Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2002

Kruszko, Krzysztof : Pedagogiczne aspekty bezpieczeństwa dzieci w wieku wczesnoszkolnym. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, 2010

Kształcenie i wychowanie młodzieży na rzecz bezpieczeństwa : poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli ; opracowanie zespołowe pod red. Tadeusza Siudy. - Warszawa : Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "ADAM", 2007

MacKenzie robert, J. : Kiedy pozwolić, kiedy zabronić w klasie ; przekład Ewa Zaremba. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006

Nawara, Henryk, Cooper, Agata : Kolonie i obozy : zdrowe – radosne – bezpieczne. - Wrocław : Wydawnictwo AWF, 2007

Obozy wędrowne / pod red. Jacka Grobelnego. - Wrocław : Wydawnictwo AWF, 2007

Olweus, Dan : Mobbing : fala przemocy w szkole, jak ją powstrzymać ; przeł. Daniel Jastrun, zilustrował Bohdan Butenko. - Warszawa : Wydawnictwo Jacek Santorski, 2007

Paterka, Stanisław, Andrzej, Wieczorek, Jerzy, Gołaszewski : Organizacja wycieczek szkolnych, obozów stałych i wędrownych. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego, 2000

Rogge, Jan-Uwe : Agresja a wychowanie : czy dzieci mają prawo do agresji. - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", 2007

Wojtycza, Janusz : Organizacja turystyki młodzieży szkolnej. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004

Zagajewski, Tadeusz : Bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży : zbiór aktów prawnych, wzory druków, porady praktyczne. - Stan prawny na dzień 31 marca 1999 r. - Łódź : "ATH", cop. 1999

ZiarkoZagajewski, Tadeusz : Bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży : zbiór aktów prawnych, wzory druków, porady praktyczne. - Stan prawny na dzień 31 marca 1999 r. - Łódź : "ATH", cop. 1999

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

Aleksiak, Małgorzata : Spotkanie z psem – radość czy strach? // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 9, s. 542 -543

Bezpieczna i przyjazna szkoła cz. I / oprac. Magdalena Wójcik // Remedium. - 2008, nr 11, s. 20

Bezpieczne poruszanie się po zmroku // Życie Szkoły. - 2009, nr 3, s. 48-49

Bezpieczny sposób na zimową nudę // Życie Szkoły. - 2009, nr 2, s. 53-54

Bogacka-Osińska, Bogumiła : Bezpieczeństwo dziecka w wieku przedszkolnym // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 3, s. 9-12

Bogacka-Osińska, Bogumiła : Bezpieczne warunki do zabawy // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 6, s. 25-27

Bogacka-Osińska, Bogumiła : Edukacja dla bezpiecznego życia // Życie Szkoły, 2009, nr 6, s. 12-16

Bojarska, Lucyna : Sposób na bezpieczną szkołę // Niebieska Linia. - 2006, nr 5, s. 3-7

Bokuniewicz, Jolanta : Bezpiecznie na drodze // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 7, s. 414-416

Cieśla, Elżbieta, Markowska, Małgorzata : Bezpieczeństwo ćwiczących na zajęciach ruchowych // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 1, s. 21-27

Cichoń, Małgorzata : Bezpieczni bo widoczni : odblaskowa szkoła w Pcimiu // Życie Szkoły. - 2011, nr 1, s. 58-59

Cudzik, Edyta, Wysocka, Jolanta : Bezpieczne i wesołe zabawy w szkole // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 1, s. 74-87

Czyżewska, Monika : Wyjątkowa pozycja. O możliwościach nauczycieli na przykładzie amerykańskim // Niebieska Linia, 2006, nr 5, s. 7-9

Dela, Małgorzata : Bezpieczeństwo dziecka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 2, s. 44-45

Dobrołowicz, Justyna : Jak zapobiegać zagrożeniom płynącym z sieci // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 1, s. 15-20

Dołęgowska, Joanna : Bezpieczne ferie // Życie Szkoły. - 2009, nr 2, s. 55-56

Falkiewicz-Szult, Małgorzata : Bezpieczny przedszkolak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 9, s. 20-22

Gaca, Lidia : Jestem bezpieczny // Życie Szkoły. - 2005, nr 2, s. 37-43

Glapka, Iwona, Michalak, Elżbieta : Jak podnieść poziom bezpieczeństwa w szkole // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 1, s. 43-44

Godlewska, Aleksandra : Ryzykanci // Życie Szkoły. - 2011, nr 7, s. 50-52

Górkowski, Krzysztof, Konaszewski, Karol : Bezpieczeństwo dzieci na stadionach piłkarskich // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 8, s. 47-51

Górniak, Małgorzata : Przestrzegamy zasad bezpieczeństwa // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 3, s. 151-153

Górniewicz, Marcin Adrian : Dyrektor gwarantem bezpieczeństwa w szkole // Nowa Szkoła. - 2008, nr 9, s. 29-33

Gromotowicz-Celińska : Bezpieczny przedszkolak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 10 s. 53-55

Hinz, Iwona : Bezpieczny w drodze // Życie Szkoły. - 2004, nr 10, s. 43-45

Ilnicka, Renata : Realizuję program „Bezpieczna szkoła” // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 1, s. 39-41

Jagieła, Jarosław : Interwencja kryzysowa w szkole. Moduł III, Sytuacje kryzysowe szkoły // Psychologia w Szkole. - 2010,nr 1, s. 50-54

Jak się troszczyć o bezpieczeństwo dziecka. Rozmowa Małgorzaty Narożnik z podinspektorem Mariuszem Sokołowskim, rzecznikiem komendanta głównego policji // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 3, s. 16-21

Jakubiak, Wanda : Zjawisko przemocy uczniowskiej (w świetle rozważań wspomagających praktykę wychowawczą) // Nowa Szkoła. - 2007, nr 1, s. 31-36

Jakubowska, Małgorzata : Jak Bambo opuszcza afrykańskie kraje i jak zimową nauczkę dostaje : scenariusz przedstawienia przygotowującego do bezpiecznych ferii zimowych // Życie Szkoły. - 2007, nr 1, s. 61 - 62

Jakubowska, Małgorzata : O czym każdy musi wiedzieć, kiedy na wakacje jedzie… // Życie Szkoły. - 2008, nr 6, s. 44-46

Jastrzębska, Lidia : Nowy przedmiot – bezpieczeństwo // Nowa Szkoła . -2008, nr 10, s. 4

Jokiel, Krystyna, Kopiec, Elżbieta, Ślęczka, Lucyna : Projekt „Bezpieczna szkoła” // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 7, s. 44-46

Kaczmarek, Ewa : Unikanie zagrożeń przez dzieci // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 5, s. 365-368

Kaczmarek, Mirosław : Kto odpowiada za dzieci w miejscach publicznych? // Remedium. - 2010, nr 1, s. 18-19

Kamienowska, Renata, Nizioł, Katarzyna, Witko, Beata : Bezpieczne ferie // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 1, s. 27-30

Kamienowska, Renata : Bezpieczny przedszkolak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 10, s. 37-39

Kamień, Dorota : Podstawowe zasady bezpieczeństwa – w biegach // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2012, nr 10, s. 34-38

Kamińska, Jolanta, Krawczyszyn, Grażyna : Bezpieczeństwo dzieci // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 5, s. 304

Karczewska, Joanna : Czas wolny a bezpieczeństwo dziecka // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 1, s. 7-14

Kazimierowicz, Marek : Ministerialny pomysł na bezpieczną szkołę // Nowa Szkoła. - 2006, nr 10, s. 15-18

Kędra, Przemysław, Różański, Paweł : Kilka uwag o podstawach prawnych organizacji zajęć z zakresu rekreacji ruchowej // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 3, s. 30-32

Knap, Joanna, Retko, Małgorzata : Szkoła bez przemocy // Niebieska Linia. - 2006, nr 5, s. 16-17

Kolowca, Krystyna : „O swe bezpieczeństwo dbam…” – scenariusze zajęć // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 1, s. 55-73

Kołodziejczyk, Jakub : Szkolny program przeciwdziałania agresji i przemocy // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 1, s. 109-116

Kołoło-Gruszka, Aleksandra : Żyj bezpiecznie // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 8, s. 40-41

Kossakowska, Karolina : Co zagraża najmłodszym? // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 6, s. 42-45

Krawczyk, Dorota : Pies – wróg czy przyjaciel?// Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 9, s. 539-541

Krupa, Bożena : Poziom bezpieczeństwa gimnazjalistów // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 10, s. 36-38

Kruszko, Krzysztof : Bezpieczeństwo dziecka – molestowanie seksualne // Życie Szkoły. - 2005, nr 2, s. 38-44

Kruszko, Krzysztof : Bezpieczne wakacje // Życie Szkoły. - 2007, nr 6, s. 8-12

Kwiecień, Małgorzata, Zadencka, Renata : Uwaga! Niebezpieczeństwo! //Życie Szkoły. – 2010, nr 1, s. 34-35

Leszczyk, Karolina : Na ratunek maluchowi // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011 nr 8, s. 60-63

Lorenc-Chroń, Anna, Małysz, Urszula : Bezpiecznie i zdrowo // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 8, s. 46-47

Łojek, Anna : Bezpieczeństwo dzieci w młodszym wieku szkolnym (wybór) // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 1, s. 106-107

M. N. : Bezpieczna zabawka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 11, s. 52-54

Maliszkiewicz, Grażyna : Unikajmy zagrożeń // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 9, s. 26-27

Marchlewicz, Aleksandra, Rządkowska, Ewa : Bezpieczeństwo komunikacyjne //Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 7, s. 37-38

Marek, Elżbieta : Przemoc rówieśnicza. Zapobieganie i interwencje // Życie Szkoły. - 2011, nr 4, s. 63-65

Mazur, Joanna : Udzielanie pierwszej pomocy – szkolenie // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 1, s. 41-46

Michalska, Katarzyna : Bezpieczeństwo w polskiej szkole // Niebieska Linia. - 2003, nr 4, s. 22

Nalaskowski, Aleksander : Warunki dialogu o bezpieczeństwie w polskiej szkole // Edukacja (Studia, Badania, Innowacje). - 2007, nr 2, s. 5-17

Niezgoda, Jacek : Bezpieczny dom // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 8, s. 52-53

Ogerman, Marzena : Jestem bezpieczny w sieci // Życie Szkoły. - 2011, nr 7, s. 39-42

Oleszak, Anna : Bezpieczny wypoczynek - na pływalni i kąpielisku // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 6, s. 45-47

Piekarska, Anna : Mobbing w szkole – interwencja i profilaktyka // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 2, s. 48-60

Piotrowska, Małgorzata : Przedszkolak zawsze bezpieczny // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 1, s. 55

Podolski, Paweł : Agresja w szkole – przyczyny i przejawy // Remedium. - 2012, nr 5, s. 1-3

Podsiadła, Anna, Różycka, Anna : Bezpieczne ulice // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 2, s. 41-43

Prus-Wiśniewska, Helena : Bezpiecznie w przedszkolu // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 4, s. 27-31

Prus-Wiśniewska, Helena : Bezpiecznie za progiem domu i przedszkola // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 5, s. 32-37

Prus-Wiśniewska, Helena : Ochrona najmłodszych przed niebezpieczeństwami // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 3, s. 34-37

Rafalska, Daria : Unikajmy zagrożeń // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 6, s. 50-52

Robakowski, Marek : Bezpieczne uczestnictwo dzieci w ruchu drogowym // Życie Szkoły. - 2003, nr 7, s. 403-406

Różański, Paweł :Wybrane zagadnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci na kąpielisku nadmorskim // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 6/7 dodatek „Biblioteczka Monograficzna” s. 2-4

Różański, Paweł : Zajęcia z dziećmi nad wodą – bezpieczeństwo i profilaktyka // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 6, s. 36-39

Rudzińska, Zofia : Bezpieczne wakacje // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2010, nr 6, s. 41-42

Sabat, Marta, Szymczak, Maja : Bezpieczeństwo naszych dzieci // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 4, s. 51-54

Skawińska, Mirosława : Powstrzymać przemoc wobec dzieci – procedura „Niebieskie Karty” // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 1, s. 28-32

Skubij, Beata, Kopka, Renata : Bezpieczeństwo przedszkolaka // Wychowanie w Przedszkolu. – 2003, nr 6, s. 353-354

Słowikowska, Teresa : To trudne… cykl zajęć wychowawczych związanych z agresją (dla gimnazjum) // Nowa Szkoła. – 2005, nr 8, s.14-16

Smuniewska, Jolanta : Jak unikać niebezpieczeństwa - w trakcie podróży i wycieczek // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2009, nr 6, s. 48-49

Sofulak-Skibińska, Magdalena, Pohorecka, Ina : Bezpieczne pomaganie // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 4, s. 147-148

Sofulak-Skibińska, Magdalena, Pohorecka, Ina : Zasady od początku // Psychologia w Szkole. – 2008, nr 3, s. 143-144

Stawiak-Ososińska, Małgorzata : Przeciwdziałanie przemocy w szkole (wybrane inicjatywy na szczeblu ogólnoeuropejskim) // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 1, s. 88-95

STOP – Program Przeciwdziałania Przemocy – poradnik dla rodziców. Poradnik dla uczniów // Niebieska Linia. – 2003, nr 3, s. 21-25

Szkoła bezpieczna i przyjazna / oprac. Redakcja // Remedium. – 2008, nr 12, s.1-3

Szynk, Małgorzata : Bezpieczna droga do szkoły – scenariusz lekcji // Życie Szkoły. – 2012, nr 1, s. 16-17

Talarczyk, Tomasz : Audyt fotelikowy // Wychowanie w Przedszkolu. – 2012, nr 2, s. 56-58

Usielska-Ptaszek, Hanna : Bezpieczeństwo dziecka i nauczyciela // Wychowanie w Przedszkolu . – 2001, nr 7, s. 406-407

Wabińska, Beata : Bezpieczni i modni // Życie Szkoły. – 2007, nr 6, s. 52-56

Walendziak-Ostrowska, Agnieszka : Bezpieczne wakacje // Remedium. – 2011, nr 7/8, s. 23-24

Warchoł, Krzysztof : Bezpieczeństwo w trakcie zajęć wychowania fizycznego // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2011, nr 6, s. 20-26

Wojcieszek, Krzysztof A. : Którędy do bezpiecznej szkoły? // Remedium. – 2007, nr 6, s. 4-5

Wódka, Bogumiła : Unikajmy zagrożeń // Wychowanie w Przedszkolu. – 2005, nr 7, s. 35-36

Zalewska, Grażyna : Żyć bezpiecznie // Życie Szkoły. – 2011, nr 10, s. 36-37

Zanachowska, Justyna : Obcemu mówię Nie // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 9, s. 46-47

Zima z Wooshem : bezpieczny sposób na zimową nudę // Życie Szkoły. – 2009, nr 2, s. 53-54

Zyzik, Elżbieta, Parlak, Mirosława : Bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym // Nauczanie Początkowe, 2008/2009, nr 1, s. 47-50

Zyzik, Elżbieta, Parlak, Mirosława : Bezpieczeństwo dzieci na wycieczkach szkolnych // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 1, s. 51-54

Żogała, Marta : Bezpieczny przedszkolak // Wychowanie w Przedszkolu. – 2007, nr 8, s. 28-30