Kobiety i mężczyzni : różnicowanie płci
zestawienie bibliograficzne

Wydawnictwa zwarte

Bem Sandra L. : Męskość - kobiecość : o różnicach wynikających z płci ; przekł. Sylwia Pikiel. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2000

Butler Judith : Uwikłani w płeć : feminizm i polityka tożsamości ; przeł. Karolina Krasuska ; wstęp Olga Tokarczuk. - Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2008

Firlit- Fesnak Grażyna, Magnuszewska-Otulak Grażyna : Równouprawnienie kobiet i mężczyzn, równe prawa, nierówne szanse ; Nierówny status kobiet i mężczyzn w świecie pracy jako przykład dyskryminacji ze względu na płeć; Symptomy dyskryminacji kobiet w świecie pracy [w:] Polityka społeczna : Podręcznik akademicki / pod red. Grażyny Firlit-Fesnak i Małgorzaty Szylko-Skoczny. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.- s. 267-269

Fromm Erich : Miłość, płeć i matriarchat. Poznań : Rebis, 1999

Giddens Anthony : Przemiany intymności : seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007

Głażewska Ewa : Płeć i antropologia : kulturowa koncepcja płci w ujęciu Margaret Mead . - Toruń : Centrum Edukacji Europejskiej, 2005

Gray John : Mężczyźni są z Marsa, a kobiety z Wenus : jak dochodzić do porozumienia i uzyskiwać to, czego się pragnie. Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2006

Kobiety i mężczyźni : odmienne spojrzenia na różnice / red. Bogdan Wojciszke. Gdańsk : GWP, 2002

Kimura Doreen : Płeć i poznanie ; przeł. Maja Kamińska. - Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 2006.

Kobiecość w obliczu zmian : studia interdyscyplinarne / pod red. nauk. Anety Chybickiej i Beaty Pastwy-Wojciechowskiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009

Kobiety i mężczyzni : psychiczne różnicowanie płci [w:] Bogdan Wojciszke : Człowiek wśród ludzi : zarys psychologii społecznej. - Warszawa : Wydawnictwo naukowe Scholar, 2009

Krzemińska Wanda : O kobiecie dwanaście rozdziałów ; [przedm. Julian Godlewski]. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1983.

Mandal Eugenia : Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią. Katowice : Wydawnictwo UŚ, 2004

Mead Margaret : Trzy studia. 3, Płeć i charakter w trzech społecznościach pierwotnych ; przeł. [z ang.] Ewa Życieńska ; [konsultacja nauk. Krystyna Czerniewska ; słowo wstępne Franz Boas]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986

Męskość w kulturze współczesnej / pod red. Andrzeja Radomskiego, Bogumiły Truchlińskiej. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008

Moir Anne, Jessel David : Płeć mózgu : o prawdziwej różnicy między mężczyzną a kobietą ; przeł. Nina Kancewicz-Hoffman. – Wyd. 3, dodr. - Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 2003

Nowi mężczyźni? : zmieniające się modele męskości we współczesnej Polsce / pod red. Małgorzaty Fuszary. - Warszawa : Wydawnictwo Trio, 2008

Oniszczenko Włodzimierz, Dragan Wojciech Łukasz : Genetyka zachowania w psychologii i psychiatrii. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2008

Pankowska Dorota : Wychowanie a role płciowe. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005

Skogemann Pia : Kobiecość w rozwoju : psychologia współczesnej kobiety ; tł. z jęz. duńskiego Piotr Billig. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Eneteia, 2003

Płeć w życiu publicznym : różnorodność problemów i perspektyw / pod red. Marka Jezińskiego, Marii Wincławskiej i Barbary Brodzińskiej. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009

Problemy współczesnej patologii społecznej / pod red. Bronisława Urbana. - Kraków : Wydaw. UJ, 1998

Przywiązanie i przekraczanie : płeć w studiach empirycznych / pod red. Joanny Ostrouch. Olsztyn : Wydawnictwo UWM, 2006

Reszke Irena : Nierówności płci w teoriach : teoretyczne wyjaśnienia nierówności płci w sferze pracy zawodowej. Warszawa : IFiS PAN, 1991

Vedfelt Ole : Kobiecość w mężczyźnie : psychologia współczesnego mężczyzny ; tł. Piotr Billig. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2004

Whelan Christine B : Dlaczego inteligentni mężczyźni żenią się z inteligentnymi kobietami ; przekł. Ewelina Jagła. - Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2008

Zachowania dewiacyjne dziewcząt i kobiet / red. Nauk. Irena Pospiszyl i Renata Szczepanik.- Wyd. 2. Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2007


Artykuły z czasopism

Arcimowicz Krzysztof : Męźczyzna w mediach // Niebieska Linia. - 2004, nr 3/32, s. 7-10

Bieńko Mariola : Dyskusja wokół tożsamości płciowej między naturą a kulturą // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 10, s. 12-16

Charzyńska Edyta : Stereotypy płci a przemoc domowa // Niebieska Linia. - 2007, nr 6/53, s. 13-14

Czapczyńska Agnieszka : Autyzm a płeć // Remedium. - 2005, nr 3, s. 22-23

Czapczyńska Agnieszka : Grzeczni chłopcy i milutkie dziewczynki // Niebieska Linia. - 2000, nr 2/7, s. 17-18

Czapczyńska Agnieszka : Kobiece ścieżki // Niebieska Linia. - 2002, nr 5/22, s. 22-24

Czapczyńska Agnieszka : Oczy innych // Niebieska Linia. - 2002, nr 1/18, s. 8-10

Dobroczyński Bartłomiej : Zmierzch Bogów czyli nikt nie rodzi się mężczyzną // Charaktery. - 2007, nr 4, s. 10-16

Doroba-Sawa Marta : Socjalizacja i wychowanie jako enklawy zastanej myśli patriarchalnej. Młoda męskość w obliczu braku adekwatnych modeli i ról płciowych // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2008, nr 4, s. 33-62

Fijewski Piotr : Siedem cnót głównych // Charaktery. - 2007, nr 4, s. 21-23

Grabowska Anna : Mózgi różne, choć takie same // Charaktery. - 2002, nr 8, s. 16-18

Hamer-Gutowska Katarzyna, Gutowski Jakub : Czy chłopcy to łobuziaki, a dziewczynki to beksy?// Psychologia w Szkole. - 2006, nr 4, s. 9-21

Hildt-Ciupińska, Wojnarowska Barbara : Zdrowie w hierarchii wartości dorastających dziewcząt i ich matek // Remedium. - 2011, nr 1, s. 8-9

Jurewicz Monika : Płeć a poziom czytania ze zrozumieniem // Nowa Szkoła. - 2007, nr 2, s. 45-48

Kluczyńska Sylwia : Dlaczego kobiety zostają? // Niebieska Linia. - 2000, nr 4/9, s. 8-10

Kluczyńska Sylwia : Męskość, kobiecość, androginia // Niebieska Linia. - 2001, nr 4/15, s. 6-7

Kozłowski Mieczysław : Powołanie kobiet – cz. I.// Remedium. - 2012, nr 4, s. 32

Ksieniewicz Monika : Damsko-męskie drogowskazy w Europie // Niebieska Linia. - 2007, nr 5/52, s. 33-34

Lachowicz-Tabaczek Kinga : Portret kobiecy we wnętrzu // Charaktery. - 2000, nr 7, s. 18-19

Ludyan Karolina : Kim jest kobieta. Remedium 2001 nr 7-8 s. 50

Mandal Eugenia : Wybrane zachowania autodestruktywne a stereotypy płci. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2007 nr 1 s. 13-17

Mellibruda Jerzy : Męskość i seks. Niebieska Linia 2002 nr 1/18 s. 6-8

Mellibruda Jerzy : Być prawdziwym mężczyzną – krok drugi// Niebieska Linia. - 2001, nr 6/17, s. 6-8

Mellibruda Jerzy : W labiryncie męskości – krok pierwszy // Niebieska Linia. - 2001, nr 4/15, s. 8-10

Mikos Anna : Droga do płci.// Charaktery. - 2002, nr 8, s. 31

Napora Elżbieta : Mężczyzna w roli ojca // Niebieska Linia 2007 nr 6/53 s. 8-11

Napora Elżbieta : Cień wielkiej góry. Relacje z ojcem a psychospołeczne funkcjonowanie dorosłego syna. Niebieska Linia 2007 nr 2/49 s. 16-18

Napora Elżbieta : Z kompasem czy bez? Odczuwanie kobiecości i męskości przez dorastające dziewczęta wychowywane w różnych typach rodzin. Niebieska Linia 2005 nr 1/36 s. 9-12

Pauluk Dorota : Modele ról kobiety w podręcznikach do wychowania seksualnego. Kwartalnik Pedagogiczny 2007 nr 3 s. 153-165

Pietrzak Małgorzata : Postawy i wartości a płeć uczniów. Nowa Szkoła 2009 nr 6 s. 44-51

Pisula Wojciech : Chłopcy mają gorzej. Psychologia w Szkole 2006 nr 4 s. 3-8

Poraj Grażyna : Płeć nauczycieli. Psychologia w Szkole 2010 nr 1 s. 107-113

Prajsner Mira : Kobiety a problem HIV/AIDS. Remedium 2006 nr 1 s. 10-11

Prusak Jacek : Wieczny chłopiec musi wybrać…Charaktery 2007 nr 4 s. 80-81

Rawa-Kochanowska Anita : Uczeń to człowiek czy jego płeć? Psychologia w Szkole 2007 nr 1 s. 41-50

Sawiński Julian Piotr : W stronę jednopłciowej edukacji. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2012 nr 3 s. 26-29

Sierota Agata : Płeć a strategia samoutrudniania – cz. I. Remedium 2009 nr 1 s. 10-11

Sierota Agata : Płeć a strategia samoutrudniania. Remedium 2009 nr 2 s. 12

Staręga Adrianna : Mężczyźni jako ofiary napaści seksualnych. Z badań amerykańskich. Niebieska Linia 2002 nr 1/18 s. 28-29

Stróżyński Klemens : Płeć ucznia czyli równość w szkole. Nowa Szkoła 2005 nr 7 s. 16-19

Streb Małgorzata : Zabawy a role związane z płcią u dzieci przedszkolnych. Remedium 2011 nr 7/8 s. 16-17

Sygulla Ewa : Kobiece oblicze dyrektora szkoły. Nowa Szkoła 2011 nr 4 s. 59-62

Szarzyńska-Lichtoń Małgorzata : Oswajanie płci. Charaktery 2002 nr 8 s. 18-19

Sztander Wanda : Dyskusje o kobiecości i męskości. Niebieska Linia 2001 nr 4/15 s. 4-5

Szwed Magdalena : Socjalizacja płci w rodzinie. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2007 nr 6 s. 27-32

Szymański Mirosław : Płeć w ujęciu kulturowym a edukacja. Nowa Szkoła 2005 nr 9 s. 4-6

Walendzik-Ostrowska Agnieszka : Profilaktyka HIV a płeć. Remedium 2009 nr 2 s. 26-27

Walendzik-Ostrowska Agnieszka : Profilaktyka HIV a płeć – cz. II. Remedium 2009 nr 3 s. 26-27

Wiśniewski Andrzej, Milska-Wrzosińska Zofia : Mężczyźni mają gorzej. Charaktery 2007 nr 4 s. 17-20

Wojciszke Bogdan, Krzemionka-Brózda Dorota : Dla mężczyzny sercem jest świat, dla kobiety – serce światem. Charaktery 2002 nr 8 s. 10-15

Wosińska Wilhelmina : Z powodu płci… Charaktery 2000 nr 12 s. 26-27