GRUPA RÓWIEŚNICZA
zestawienie bibliograficzne

Wydawnictwa zwarte:

 1. EKIERT-GRABOWSKA Dorota : Dzieci nieakceptowane w klasie szkolnej. - Warszawa : WSiP, 1982
 2. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku : suplement A-Ż / [red. nauk. Tadeusz Pilch]. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2010. – s. 163-171
 3. HARRIS Judith Rich : Geny czy wychowanie? : co wyrośnie z naszych dzieci i dlaczego. -Warszawa : Jacek Santorski & CO Wydaw, [2000]. - s. 146, 153, 154, 161, 171, 186, 223, 227, 259, 280, 294, 375
 4. JANOWSKI Andrzej : Uczeń w teatrze życia szkolnego. - Wyd. 2. - Warszawa : WSiP, 1995
 5. KLUZ Tadeusz : Zachowania dewiacyjne młodzieży w percepcji rówieśników : studium psychologiczno-pedagogiczne. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005
 6. ŁOBOCKI Mieczysław : ABC wychowania dla nauczycieli i wychowawców. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992. – s. 48-53
 7. ŁOBOCKI Mieczysław : Wychowanie w klasie szkolnej : z zagadnień dynamiki grupowej. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985
 8. MICHEL Małgorzata : Znaczenie grupy rówieśniczej w konsumpcji substancji psychoaktywnych // W: Społeczne konteksty zaburzeń w zachowaniu / pod red. Bronisława Urbana. Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001. - s. 113-127
 9. MIKA Stanisław : Psychologia społeczna. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1981
 10. MIKA Stanisław : Psychologia społeczna dla nauczycieli. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 1998
 11. OLECHNICKI Krzysztof, ZAŁĘCKI Paweł : Słownik socjologiczny. - Toruń : "Graffiti BC", 1997. – s. 74
 12. PILCH Tadeusz : Grupa rówieśnicza jako środowisko wychowawcze // W: Pedagogika społeczna : człowiek w zmieniającym się świecie / pod red. Tadeusza Pilcha i Ireny Lepalczyk. - Wyd. 2 rozsz. i popr. - Warszawa : "Żak", 2003. – s. 174-186
 13. PIOTROWSKI Przemysław : Subkultury młodzieżowe : aspekty psychospołeczne. - Warszawa : Wydaw. Akadem. „Żak”, 2003
 14. Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży / pod red. Marii Żebrowskiej ; [zespół aut. Zofia Babska et al.]. - Wyd. 7. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976
 15. PRZETACZNIK-GIEROWSKA Maria, WŁODARSKI Ziemowit : Psychologia wychowawcza. T. 2 . - Wyd. 6 rozszerz. i zm. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994. – s. 209-213
 16. RÓŻAŃSKA – KOWAL Joanna : Formy i uwarunkowania zachowań agresywnych młodzieży w środowisku szkolnym i rówieśniczym // W: Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej / pod red. Jana Papieża, Andrzeja Płukisa. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2004. – s. 342-349
 17. SAJDERA Jolanta : Dziecięce wyobrażenia w kontekście rówieśniczych relacji. - Kraków : Wydaw. Nauk. Akademii Pedagogicznej, 2003
 18. SCHAFFER H. Rudolph : Rozwój społeczny : dzieciństwo i młodość. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006
 19. SKORNY Zbigniew : Proces socjalizacji dzieci i młodzieży. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1977
 20. SKORNY Zbigniew : Psychologia wychowawcza dla nauczycieli. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992. – s. 46-53
 21. Słownik socjologii i nauk społecznych / pod red. Gordona Marshalla. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2004. – s. 110
 22. STEPHAN Walter G., STEPHAN Cookie W. : Wywieranie wpływu przez grupy : [psychologia relacji] . - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003
 23. URBAN Bronisław : Kryteria, mechanizmy i konsekwencje odrzucenia dziecka przez grupę rówieśnicza // W: Społeczne konteksty zaburzeń w zachowaniu / pod red. Bronisława Urbana. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001. s. 9-22
 24. URBAN Bronisław : Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży. - Kraków : Wydaw. UJ, 2000. s. 129-146 : Zaburzenia w zachowaniu w kontekście środowiska społecznego.
 25. URBAN Bronisław : Zachowania dewiacyjne młodzieży. - Wyd. 4. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000
 26. WROCZYŃSKI Ryszard : Pedagogika społeczna. - Wyd. 4 uzup. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. – s. 189-202

 

Wydawnictwa ciągłe:

 1. BARTCZAK Mariusz : Klasa gimnazjalna // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 3, s. 59-66
 2. BIERNAT Danuta : Normy współżycia w grupie // Życie Szkoły. - 2002, nr 9, s. 558-559
 3. BIELECKA Elżbieta : Rola grupy rówieśniczej w życiu dziecka // Pedagogika Społeczna. - 2003, nr 4, s. 61-68
 4. BOCHNIO Ewa : Relacje rówieśnicze w doświadczeniach uczniów szkół różnych szczebli // Edukacja. –2011, nr 1, s. 77-84
 5. CYWIŃSKA Małgorzata : Konflikty interpersonalne w okresie późnego dzieciństwa // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2005, nr 1, s. 173-185
 6. CYWIŃSKA Małgorzata : Przyjaźń i konflikty // Życie Szkoły. - 2005, nr 1, s. 4-9
 7. DEPTUŁA Maria : Pomaganie dzieciom odrzucanym przez rówieśników z powodu zachowań eksternalizacyjnych // Edukacja. –2009, nr 4, s. 66-75
 8. FAMUŁA-JURCZAK Anita : Identyfikacja gimnazjalistów z rówieśnikami // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. –2009, nr 8, s. 44-49
 9. GARSTKA Tomasz : Nastolatek w grupie. Cz. I // Głos Nauczycielski. –2011, nr 42, s. 20
 10. GARSTKA Tomasz : Nastolatek w grupie. Cz. II // Głos Nauczycielski. –2011, nr 44, s. 16
 11. GARSTKA Tomasz : Nastolatek w grupie. Cz. III [subkultury] // Głos Nauczycielski. –2011, nr 46, s.16
 12. JABŁOŃSKA Iwona : Niby nic, a jednak... // Życie Szkoły. – 2005, nr 8, s. 39-41
 13. KARTECZKA Kinga : Funkcjonowanie społeczne jedynaków w grupie rówieśniczej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2011, nr 7, s. 39-43
 14. ŁĘCKA Beata : Specjalista od przyjaźni potrzebny od zaraz // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 2, s. 43-49
 15. ŁOJEK Anna : Grupa rówieśnicza jako obszar nabywania doświadczeń społecznych (bibliografia w wyborze) // Nauczanie Początkowe. –2007/2008, nr 3, s. 106 -108
 16. MICHALAK Dominika : Pozycja w grupie rówieśniczej: sympatia pod kontrolą // Dyrektor Szkoły. –2007, nr 12, 38 -41
 17. MURIAS Lidia : Sześciolatki w grupie rówieśniczej // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 8, s. 38-39
 18. PALUS Katarzyna :Klasa szkolna w świetle zjawisk i procesów grupowych // Remedium. - 2005, nr 7/8, s. 10-11
 19. PAWLAK Agnieszka : Interakcje rówieśnicze a zjawisko tutoringu dziecięcego // Nowa Szkoła. - 2006, nr 3, s. 41-47
 20. PUFAL-STRUZIK Irena : Potrzeba kontaktu i akceptacji społecznej u dzieci // Nauczanie Początkowe. –2007/2008, nr 3, s. 7-13
 21. RECHNIO-KOŁODZIEJ Beata : Gdy uczeń jest odrzucany przez grupę // Wszystko dla Szkoły. – 2008, nr 11, s. 6-7
 22. RYBARCZYK Romana : Dziecko nieakceptowane przez grupę rówieśniczą // Życie Szkoły. – 2007, nr 2, s. 49-52
 23. SAKOWICZ Agnieszka : Jak przedstawia się poziom akceptacji koleżeńskiej uczniów z wadą wzroku w starszych klasach szkoły podstawowej // Szkoła Specjalna. - 1994, nr 1, s. 3-11
 24. SMYKOWSKI BŁAŻEJ : Dynamika roli relacji rówieśniczej od wczesnego dzieciństwa do wczesnej dorosłości // Edukacja. –2009, nr 2, s. 21-37
 25. SMYKOWSKI Błażej : Rówieśnicy // Remedium. - 2005, nr 6, s. 6-7
 26. SMYKOWSKI Błażej : Integracja w grupie edukacyjnej // Edukacja. - 2003, nr 3, s. 60-71
 27. SOCHOCKI M.J. : Gdy kolega pije // Remedium. - 2005, nr 4, dod. Pomarańczowe Forum 52, s. VI - VII
 28. SUPIŃSKA Małgorzata : Dzieci izolowane i odrzucone // Życie Szkoły. - 2003, nr 2, s. 87-89
 29. TATAROWICZ Jan : Destrukcyjne grupy nieformalne w szkołach. Cz. 2 : Dane oświatowe // Nowa Szkoła. - 1997, nr 8, s. 37-43
 30. TATAROWICZ Jan : Grupy młodzieżowe niepożądane w szkołach. Cz. 1 // Nowa Szkoła. - 1997, nr 7, s. 23-29
 31. TUCHOLSKA Stanisława : Przemoc w szkolnych grupach rówieśniczych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 5, s. 40-42
 32. TWARDOWSKI Andrzej : Wpływ relacji z rówieśnikami na rozwój dziecka // Wychowanie w Przedszkolu. – 2009, nr 10, s. 4-12
 33. WLAŹNIK Barbara : Od czego zależy pozycja dziecka w grupie? // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 7, s. 505-508
 34. WOŹNIAK Mariola : Relacje dziecka z rówieśnikami // Wychowanie w Przedszkolu. – 2010, nr 1, s. 17-23
 35. ZARZYCKA Elżbieta : Rozwiązywanie problemu zaburzonych relacji między uczniami // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 9, s. 23-28
 36. ZBRÓG Zuzanna : Potrzeba kontaktu z rówieśnikami wśród uczniów klas I-III –wyniki badań własnych // Nauczanie Początkowe. –2007/2008, nr 3, s. 37-41
 37. ZDROJEWSKA-BIELAWSKA Urszula : Integrowanie zespołu klasowego (opis działań wychowawczych) // Nowa Szkoła. - 2005, nr 4, s. 29-32
 38. ZYZIK Elżbieta, PARLAK Mirosława : Sposoby badania stosunków interpersonalnych uczniów // Nauczanie Początkowe. – 2007/2008, nr 3, s. 14-19