DZIECKO ZDOLNE W DOMU I W SZKOLE
zestawienie bibliograficzne

Wydawnictwa zwarte:

1.  Borzym Irena: Uczniowie zdolni : psychologiczne i społeczne determinanty osiągnięć szkolnych.  - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979

2.  Czaja-Chudyba Iwona: Odkrywanie zdolności dziecka : koncepcja wielorakich inteligencji w praktyce przedszkolnej i wczesnoszkolnej. - Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005

3.  Gardner Howard: Inteligencje wielorakie : nowe horyzonty w teorii i praktyce.  - Warszawa : MT Biznes, 2009

4.  Kotlarski Kazimierz: Wybrane podmiotowe i środowiskowe korelaty karier edukacyjnych. - Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2006

5.  Lewis David: Jak wychować zdolne dziecko.  - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1988

6.  Lewowicki Tadeusz:  Kształcenie uczniów zdolnych.  - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986

7.  Makowska Katarzyna: Praca z uczniem zdolnym i słabym na matematyce. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2010

8.  Psychologia zdolności : współczesne kierunki badań. [red. nauk.] Andrzej E. Sękowski. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2005

9.  Salcher Andreas: Utalentowany uczeń i jego wrogowie.  - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2009

10.  Sękowski Andrzej E.:  Osiągnięcia uczniów zdolnych.  - Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, 2000

11.  Stańczak Małgorzata:  Zaspokajanie potrzeb ucznia zdolnego w szkole.  - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2009

12.  Szumski Grzegorz:  Dobór i kształcenie uczniów zdolnych : studium porównawcze o legitymizacji instytucji edukacyjnych. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Wydaw. : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1995

13.  Teoria i praktyka edukacji uczniów zdolnych / pod red. Wiesława Limont. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2004

14.  Ziółkowska-Rudowicz Elżbieta:  Zdolności intelektualne dzieci 10 - 12 - letnich i ich uwarunkowania w pracy szkoły.  - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982

15.  Zdolności, talent, twórczość. T. 1, [red.] Wiesławy Limont, Joanny Cieślikowskiej i Joanny Dreszer. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008

16.  Zdolności, talent, twórczość. T. 2, [red.] Wiesławy Limont, Joanny Cieślikowskiej i Joanny Dreszer. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008

17.  Zimmerman B. J., Bonner S., Kovach R.: Zdolny uczeń : metody planowania samodzielnej nauki : poczucie własnej skuteczności ucznia. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008

 

Wydawnictwa ciągłe:    

1.   Abramczyk Janusz: Czy mamy system opieki dla uczniów wybitnie uzdolnionych? // Nowa Szkoła. - 2003, nr 5, s. 18-22

2.   Barszczewski Bogusław: Nowe - stare pomysły // Nowe w Szkole. - 2002, nr 10, s. 12-13

3.   Bernacka Ryszarda Ewa: Nie przegap uzdolnień // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 1, s. 99-108

4.   Bernacka Ryszarda Ewa: Rozpoznawanie dzieci uzdolnionych // Remedium. - 2002, nr 3, s. 10-12

5.   Bernacka Ryszarda Ewa: Rozwój uzdolnień // Remedium. - 2002, nr 1, s. 10-11

6.   Bernacka Ryszarda Ewa: Szkoła nie dla Ikarów // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 4, s. 81-87

7.   Bernacka Ryszarda Ewa: Szybciej, więcej i twórczo... // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 4, s. 113 - 122

8.   Bernacka Ryszarda Ewa: Trzeba pomóc zdolnym i uzdolnionym! // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 2, s. 107-115

9.   Bernacka Ryszarda Ewa: Wychowanie dziecka uzdolnionego // Remedium. - 2002, nr 5, s. 8-9

10.  Bieluga Krystyna: Uczeń zdolny w klasach I-III // Życie Szkoły. - 1997, nr 6, s. 340-346

11.  Buła Anna:  Uczeń zdolny jest ciekawy świata, pyta i myśli krytycznie // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 3, .s 33-39

12.  Chełstowska Zofia: Wspierajmy karierę każdego ucznia // Nowa Szkoła. - 2006, nr 7, s. 61-62

13.  Chmielewska-Łuczak Dorota: Jak rozwijać zdolności umysłowe dzieci? // Psychologia w Szkole. – 2011, nr 1, s. 96-105

14.  Dobrzycki Aleksander:  Jak zorganizować pracę z uczniem zdolnym ? // Nowa Szkoła. - 1990, nr  1, s. 36-44

15.  Dyrda Beata: Gdy uczeń zdolny słabo się uczy // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 2, s. 68-74

16.  Dyrda Beata: Kiedy uczeń zdolny słabo się uczy // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 4, s. 46-55

17.  Filipowicz Renata: Szansa dla zdolnych // Życie Szkoły. - 2001, nr 5, s. 314-316

18.  Frydel Zbigniew: Olimpijczycy // Nowa Szkoła. - 1996, nr 8, s. 19-22

19.  Giza Teresa: Problemy diagnozowania zdolności u dzieci // Nauczanie Początkowe. - 2002/03, nr 4, s. 18-22

20.  Giza Teresa: Sytuacja dzieci uzdolnionych w grupie przedszkolnej // Nauczanie Początkowe. - 2003/04, nr 3, s. 28-31

21.  Głowacki Jerzy: Uczeń zdolny - nie zawsze doceniony (kilka uwag o schemacie punktowania zadań otwartych na egzaminie gimnazjalnym) // Wszystko dla Szkoły. - 2008 nr 1 s. 11-13

22.  Górecka Alicja: Rozwijanie zdolności ogólnych i zainteresowań uczniów klas początkowych // Nauczanie Początkowe. - 2000/01, nr 1, s. 69-84

23.  Grodecka Ewa : Szkolne perełki // Dyrektor Szkoły. – 2008,nr 3, s. 49-50

24.  Gruszczyk-Kolczyńska Edyta: Dzieci uzdolnione matematycznie. Cz. 1 //  Psychologia w Szkole. – 2011, nr 1, s. 106-116

25.  Gruszczyk-Kolczyńska Edyta: Dzieci uzdolnione matematycznie. Cz. 2 // Psychologia w Szkole. – 2011, nr 2, s. 88-99

26.  Helman Włodzimierz: Wybitnie uzdolnieni // Nowa Szkoła. - 1996, nr 5, s. 29-31

27.  Hłobił Agnieszka: Pomóc zdolnemu // Życie Szkoły. - 2006, nr 2, s. 44-46]

28.  Karwowski Maciej: Kształcenie zdolnych czy rozwijanie zdolności? O dwóch stronach tej samej monety // Psychologia w Szkole. – 2011, nr 1, s. 87-94

29.  Klimaszewska Anna: Literatura dotycząca indywidualizacji w procesie nauczania i wychowania [bibliografia] // Nauczanie Początkowe. - 2003/04, nr 3, s. 97-105

30.  Kotlarski Kazimierz: Sukces ucznia zależy od ciebie // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 1, s. 79-89

31.  Kowalska-Wojtysiak Monika: Gdy z uczniem „coś” się dzieje // Psychologia w Szkole. – 2010, nr 1, s. 98-105

32.  Kozioł Grażyna: Każde dziecko jest zdolne // Psychologia w Szkole. – 2011, nr 1, s. 130-135

33.  Kulej-Kwaśniewska Jolanta: Uczeń zdolny w bibliotece // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 5, s. 5

34.  Kurasz Anna: Pomagamy uzdolnionym dzieciom wiejskim // Nowa Szkoła. - 2006, nr 4, s. 46-48                                

35.  Kuśpit Małgorzata: Zdolności a kompetencje społeczne uczniów // Remedium. - 2005, nr 9, s. 16-17

36.  Ledzińska Maria:  O niektórych mitach na temat uczniów zdolnych // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 4, s. 39-46

37.  Limont Wiesława: Wzmożona pobudliwość uczniów zdolnych // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 4, s. 37 – 44

38.  Maj Daniela: Praca z uczniem zdolnym // Geografia w Szkole. - 2009, nr 2, s. 48-51

39.  Marzec Magdalena: Uczeń zdolny... niespecjalnej troski // Psychologia w Szkole. - 2008 nr 1, s. 45-54

40.  Nawrot Cecylia Mirela: Jak w przedszkolu wychowywać zdolne dzieci // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 11, s. 51-53

41.  Olczak Agnieszka: Zdolne dziecko // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 11, s. 9-13

42.  Paszek Joanna, Paszek Krystyna: Uczeń zdolny, stypendia dla wybitnych (zestawienie bibliograficzne w wyborze) // Nowa Szkoła . - 1998, nr 2, s. 57-59

43.  Paszkiewicz Aneta:  O specjalnych potrzebach edukacyjnych ucznia zdolnego // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2011, nr 6, s. 20-26

44.  Pawelec Lidia: Wpływ nauczycieli na rozwój ucznia zdolnego w klasach I-III // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 3, s. 27-32

45.  Pindera Paweł, Tomczyk Karolina: Pozycja ucznia zdolnego w szkole // Życie Szkoły. - 2010,  nr 2, s. 18-20

46.  Preuss-Kuchta Lucyna: Uczeń zdolny i mało zdolny w koncepcjach jawnego doboru do klas // Edukacja : Studia Badania Innowacje. - 2001, nr 4, s. 67-76

47.  Rudnicka Izabela:  Klub medialny jako forma pracy z uczniem zdolnym : w internetowym centrum informacji multimedialnej // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 11, s. 16-18

48.  Słowikowska Teresa Ewa: Czy dobry oznacza zdolny? // Nowa Szkoła . - 2005, nr 9, s. 49-51

49. Słyk Małgorzata: Praca z uczniem zdolnym // Życie Szkoły. - 2000, nr 4, s. 206-208

50.  Sporniak Jolanta: Uczniowie uzdolnieni  // Życie Szkoły. - 2003, nr 4, s. 202-205

51.  Sobańska-Bondaruk Melania, Lolo Radosław: Praca z uczniem zdolnym na lekcjach historii // Wiadomości Historyczne. - 2004, nr 1, s. 42-51

52.  Sporniak  Jolanta: Uczniowie zdolni // Życie Szkoły. - 2003 nr 4 s. 202-205

53.  Stucki Edmund: Psychologiczne podstawy kształcenia uczniów zdolnych // Życie Szkoły. - 1988, nr 11, s. 611-623

54.  Szachniuk-Albowicz Paulina: Dziecko zdolne w szkole - prawda czy mit? // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 6, s. 20-21

55.  Szczepańska Dorota:  Praca z uczniem zdolnym // Nowa Szkoła. - 2004 nr 6 s. 8-12

56.  Szewczyk Jerzy: Klasa uczniów zdolnych // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 1995,    nr 2, s. 37-39

57.  Szmyd-Skórczewska Magdalena:  Jak się to robi w Ameryce // Charaktery . - 2003, nr 10, s. 18-19

58.  Szplit Agnieszka:  Zdolności twórcze dzieci i ich rozwijanie w zabawach po angielsku // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 3, s. 72-79

59.  Tokarz Aleksandra: Uczeń zdolny w szkole // Nowa Szkoła. – 2004, nr 2, s. 4-11

60.  Uszyńska-Jarmoc Janina: Szkoła gubi diamenty // Psychologia w Szkole. – 2010, nr 1, s. 61-69

61.  Wieczorek Monika: Praca z dzieckiem zdolnym w świetle praktyki nauczycielskiej // Nowa Szkoła. - 2009, nr 6, s. 36 – 41

62.  Winiarczyk Anna: O specyfice pracy z uczniem zdolnym // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 3, s. 14-20

63.  Winnicka Halina: O dzieciach zdolnych // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 1997, nr 1, s. 15-17

64.  Witkoś Maria: Szczególne uzdolnienia - zarys problematyki // Życie Szkoły. - 2001, nr 6, s. 329-332

65.  Zbróg Zuzanna: Ujawnianie zdolności do krytycznego myślenia dzieci szkolnych i przedszkolnych // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 3, s. 91-100

66.  Zielicz Włodzimierz: Zdolny sobie poradzi // Remedium. - 2001, nr 7/8, s. 16-17

67.  Zyzik Elżbieta, Grelowska Wanda: Po czym poznać dziecko zdolne // Nauczanie Początkowe. - 2003/04, nr 3, s. 36-40