CYBERPRZEMOC 
zestawienie bibliograficzne

 Wydawnictwa zwarte:

  1.  Chocholska P.,  Osipczuk M. : Uzależnienie od komputera i internetu u dzieci i młodzieży - Warszawa : Hachette Polska, 2009
  2. Cyberświat : możliwości i zagrożenia / red. nauk. Józef Bednarek, Anna Andrzejewska. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2009
  3. Dziecko krzywdzone : teoria, badania, praktyka. Nr 2 (2003), Komercyjne wykorzystywanie seksualne dzieci - prostytucja i pornografia dziecięca. Internet a wykorzystywanie seksualne dzieci / Fundacja Dzieci Niczyje. - Warszawa : Fundacja Dzieci Niczyje, 2003
  4. Hołyst  Brunon : Socjologia kryminalistyczna. T. 1. - Warszawa : Wydawnictwo prawnicze LexisNexis, 2007
  5. Hołyst Brunon : Socjologia kryminalistyczna. T. 2. - Warszawa : Wydawnictwo prawnicze LexisNexis, 2007
  6. Internet a psychologia : możliwości i zagrożenia / red. nauk. Władysław Jacek Paluchowski ; [tł. Małgorzata Ferenc-Michelson et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009
  7. Kącki Edward : Uzależnienie od komputera i internetu u dzieci i młodzieży - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1981
  8.  Laniado N., Pietra G. ; przekł. Jacek Partyka : Gry komputerowe, Internet i telewizja : co robić, gdy nasze dzieci są nimi zafascynowane? - Kraków : Wydawnictwo SP, 2006
  9. Lisowska Elżbieta : Przemoc wobec dzieci : rozpoznawanie i przeciwdziałanie - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2005


Artykuły z czasopism:

BARLIŃSKA Julia : Cyberprzestrzeń - nowa arena przemocy rówieśniczej? // Kwartalnik Pedagogiczny. - R. 54 (2009), nr 4, s. [53]-66 

DUDA Beata : Żadnych ograniczeń w cyberprzestrzeni? : zajęcia dla uczniów gimnazjum // Biblioteka w Szkole. - 2008, [nr] 7/8, dod. "Biblioteka : Centrum Informacji" [nr] 1, s. 24 

HANULIAKOVÁ J., HOLLÁ K. : Szykanowanie elektroniczne i jego wpływ na atmosferę klasy // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 5, s. 7-8

KUŁAK Maciej : Złapani w sieć // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 5, s. 11 

PYŻALSKI Jacek : Agresja elektroniczna - wirtualne ciosy, realne rany. Cz. 3 // Remedium. - 2009, nr 10, s. 10-12

PYŻALSKI Jacek : Agresja elektroniczna - wirtualne ciosy, realne rany. Cz. 4 // Remedium. - 2010, nr 7/8, s. 6-7

UCZEŃ bezpieczny w sieci / oprac. JAC // Remedium. - 2009, nr 5, s. 26-27 

WOJTASIK Łukasz : Cyberprzemoc // Remedium. - 2008, nr 2, s. 4-5 

WOJTASIK Łukasz : Internet to nie tylko zabawa // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 43, s. 8