FEMINIZM 
zestawienie bibliograficzne

 
Wydawnictwa zwarte: 

1.   Butler  Judith: Uwikłani w płeć : feminizm i polityka tożsamości. - Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2008

2.   Gajewska  Agnieszka: Hasło feminizm. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2008

3.   Janion Maria: Kobiety i duch inności . - Wyd. 2. - Warszawa : "Sic!", 2006

4.   Kopciewicz Lucyna: Polityka kobiecości jako pedagogika różnic. - Kraków : "Impuls", 2003

5.   Majewska Ewa: Feminizm jako filozofia społeczna : szkice z teorii rodziny . - Warszawa : Difin, 2009

6.   Mizielińska Joann:  (De)Konstrukcje kobiecości : podmiot feminizmu a problem wykluczenia. - Gdańsk : "Słowo/Obraz Terytoria", cop. 2004

7.   Pietrzak  Edyta: Wolność, równość i siostrzeństwo. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008

8.   Płeć w życiu publicznym : różnorodność problemów i perspektyw / pod red. Marka Jezińskiego, Marii Wincławskiej i Barbary Brodzińskiej. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009

 

Artykuły z czasopism:

MARGIELA Dagmara : Pisanie ciałem - pomiędzy psychoanalizą a semiologią : Luce Irigaray w poszukiwaniu kobiecego sposobu wyrażania świata // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2005, nr 4, s. [45]-58

BATOR Joanna : Feminizm wobec "kresu oświecenia" // Kultura i Społeczeństwo. - 2001, nr 2, s. [3]-20

BRZOZOWSKA Dorota : Terminy feminizm, seksizm, gender we współczesnym języku polskim // Język Polski. - 2003, z. 4/5, s. 273-278

GAŁAŚ Mieczysław : Rozdroża emancypacji w perspektywie (post)feminizmu // Edukacja. - 2001, nr 1, s. 29-44

GÓRNIKOWSKA - ZWOLAK Elżbieta : Feminizm jako nowa perspektywa badawcza w pedagogice społecznej // Edukacja. - 2001, nr 1, s. 18-28

GÓRNIKOWSKA - ZWOLAK Elżbieta : Organizacja procesu edukacji - postulaty feminologiczne // Edukacja. - 1998, nr 3, s. 13-27

GÓRNIKOWSKA - ZWOLAK Elżbieta : Polityka równego statusu kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej a równość płci w polskim systemie edukacyjnym // Kultura i Społeczeństwo. - 2005, nr 2, s. [173]-197

GÓRNIKOWSKA Elżbieta : Edukacja kobiet w społeczeństwie demokratycznym // Edukacja. - 1996, nr 3, s. 91-100

KOWALCZYK Izabela : Czytanie ciała // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2000, nr 1, s. 91-96 

MUGHRABI Magdalena : Tasz ma tasz // Polityka. - 2005, nr 30, s. 42-44 Arabskie kobiety. Arabskie feministki.

SKAŁUBIŃSKI Jerzy : Rzeczpospolita babska // Głos Nauczycielski. - 1999, nr 13, s. 8

ŚRODA Magdalena : Porozumienie ponad mężczyznami / rozm. przepr. Joanna Podgórska, Ewa Wilk // Polityka. - 2005, nr 1, s. 76-78

WINNICKA Ewa : Trzecie oko Fridy : społeczeństwo : polskie feministki // Polityka. - 2003, nr 10, s. 86-89