GODZINA  WYCHOWAWCZA
zestawienie bibliograficzne

  Wydawnictwa zwarte:                                        

 1. Badziukiewicz Beata, Sałasiński  Mirosław : Vademecum wychowawcy. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak" Teresa i Józef Śniecińscy, 2005
 2. Bleja-Sosna Barbara : Godziny wychowawcze : poradnik dydaktyczny : gimnazjum I-III : materiały pomocnicze dla nauczycieli-wychowawców w gimnazjum w klasach I-III. - Toruń : Wydawnictwo "Bea-Bleja", 2001
 3. Braun-Gałkowska Marian : W tę samą stronę : książka dla nauczycieli o wychowaniu i lekcjach wychowawczych. - Warszawa : Wydawnictwo Krupski i S-ka, 1994
 4. Dylematy wychowawcze : z badań nad zachowaniem społecznym uczniów szkoły średniej : praca zespołowa / pod red. Aleksandra Lewina ; [aut.] Halina Barankiewiczowa [et al.] ; Instytut Pedagogiki. Pracownia Wychowania Społeczno-Moralnego. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1972
 5. Dzierzbicka Wanda : O uzdolnieniach zawodowych nauczyciela-wychowawcy na podstawie ankiety. - Lwów : Książnica-Atlas, 1926
 6. Jundziłł  Irena : Aktywizacja wychowawcza młodzieży. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1974
 7. Klus-Stańska  Dorota, Nowicka Marzena : Bezpieczeństwo dzieci : scenariusze zajęć dla rodziców i nauczycieli. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2002
 8. Łobocki  Mieczysław : ABC wychowania dla nauczycieli i wychowawców . - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992
 9. Łobocki Mieczysław : Godziny wychowawcze w szkole podstawowej : organizacja współżycia i współdziałania uczniów. - Wyd. 2 popr. i poszerz. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1973
 10. Łobocki Mieczysław : Poradnik wychowawcy klasy. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985
 11. Łukowski Wojciech : Nauczyciel, wychowawca, dowódca : poradnik nauczania w centrach oraz w jednostkach wojskowych. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2001
 12. Obieżyświat : twórcze zagospodarowanie czasu wolnego : program profilaktyczno-wychowawczy dla gimnazjalistów / oprac. Ewa Dybowska, Anna Walulik. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2008
 13. Popielarska  Aniela, Mazurowa Mieczysława : Dlaczego nasze dzieci sprawiają trudności wychowawcze. - Wyd. 3 popr. i rozszerz. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1983
 14. Radziewicz Julian : Funkcja wychowawcy klasy : założenia i rzeczywistość. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1981
 15. Radziewicz Julian : Wychowawca i jego klasa : książka dla młodych nauczycieli. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1986
 16. Śnieżyński Marian : Działalność opiekuńczo-wychowawcza w osiedlu. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1981
 17. W tę samą stronę : antologia tekstów dla nauczycieli i uczniów do lekcji wychowawczych. T. 2 / wybór i oprac. Maria Braun-Gałkowska, Antonina Gutowska. - Warszawa : Wydawnictwo Krupski i S-ka, 1994

Artykuły z czasopism:   
                                                                                                                                          

ADAMASZEK Małgorzata : Czy dotrzymujemy danego słowa? // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 6, s. 14-15

AMBROZIAK Iwona, PIWCZYK Ewa : Dawno, dawno temu o prawach dziecka nikt nie słyszał. : scenariusz lekcji // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 2, s. 28-29

AMBROZIAK Iwona, PIWCZYK Ewa : Powiedzcie nam, gdzie mam szukać pomocy // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 4, s. 11-12

BIAŁEK Jolanta : Co możemy wyczytać z twarzy? // Charaktery. - 2002, nr 7, s. 27

BIAŁEK Jolanta : Dlaczego zachowujemy się agresywnie : scenariusz lekcji wychowawczej dla gimnazjum i szkoły ponad gimnazjalnej // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 1, s. 139-141

BIAŁEK Jolanta : Przyjaźń nie jest łatwa, ale jest pożyteczna : scenariusz lekcji // Charaktery. - 2002, nr 3

BRUDNIK Edyta : Lekcja wychowawcza : Sprawy przykryte pieniędzmi // Charaktery. - 2001, nr 2, s. 22

JAGIEŁA Jarosław : Rodzaje małżeństw : scenariusz lekcji // Charaktery. - 2002, nr 12, s. 18

JASIŃSKA Katarzyna : Dlaczego uczniowie klasy Via mniej się uczą? : scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody metaplanu // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 12, s. 12-13

KACZMARZYK Iwona : I ty możesz zostać Świętym Mikołajem : propozycja lekcji wychowawczej // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 11, s. 26

KACZMARZYK Iwona : Ludzie, którym ufam : propozycje lekcji wychowawczej w kl. VI szkoły podstawowej // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 9, s. 19

KLUCZEWSKA - MADEJA Violetta : Przy stole : scenariusz zajęć w klasie IV szkoły podstawowej // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 10, s. 32-33

KRZESZOWIAK Anna : Jak radzić sobie ze stresem? : scenariusz lekcji wychowawczej // Biologia w Szkole. - 2002, nr 4, s. 232-236

KUKIEŁKA Bożena : Asertywność - sposób na agresję : scenariusz zajęć // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 10, s. 23

KURZAWA Róża : Zajęcia na temat przemocy // Życie Szkoły. - 2001, nr 7, s. 431-433

ŁYCZEWSKA Anna : Propozycja bloku tematycznego - klasa V (j. polski, historia, sztuka, godzina wychowawcza) // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. - 2000/2001, nr 2, s. 50-53 
Scenariusz lekcji j. polskiego - Ubieramy Balladynę. - w słowa i stroje.

MICHALAK Urszula : Wolontariat - służba na rzecz innych. Konspekt zajęć // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 12, s. 10-11

OWCZARSKA Beata : Scenariusz lekcji : Konformizm - rozważania o wolnym wyborze i presji społecznej // Charaktery. - 2001, nr 3, s. 33

PAPAJ Elżbieta : Kieszonkowe - wydatek czy dochód? O planowaniu wydatków : scenariusz lekcji wychowawczej dla klasy IV // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 6, s. 17-19

PASICH Lidia : Jestem dobry, lecz mam. chyba pecha : scenariusz lekcji // Charaktery. - 2000, nr 4, s. 28

PRĄŻYŃSKA Wiesława Dorota : Bohater, którego można naśladować. Propozycje zajęć w klasie VI // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 1, s. 12-14